Ders - Güç Elektroniği Devreleri Dersi Laboratuvarı

Güç Elektroniği Devreleri Dersi Laboratuvarı

 


 

 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Açık Adı

:

Güç Elektroniği Devreleri

Kısa Adı

:

GED

Niteliği

:

Lisans lab

Sorumlusu (Asıl)

:

Prof. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ

Sorumlusu (Yedek) 

:

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAHVECİ

Teknik Sorumlu

:

Tek. Yüksel SALMAN

Kullanıcılar

:

Lisans öğrencileri


 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

Güç Elektroniği Devreleri/Power Electronic Circuits dersi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf bahar döneminde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu ders haftada üç saat teorik ve iki saat laboratuvar çalışmasını içermektedir. Ders kapsamında bu dönem (2019-2020 Bahar Dönemi) yaptırılacak sanal ortam (simülasyon) deneyleri aşağıda verilmiştir.

Yapılan Deneyler

1. Doğrultucular (AA-DA) Dönüştürücüler

 1. Bir fazlı yarım dalga denetimsiz (diyotlu) doğrultucular
 2. Bir fazlı tam dalga denetimsiz doğrultucular
 3. Bir fazlı yarım dalga denetimli (tristörlü) doğrultucular
 4. Bir fazlı tam dalga denetimli doğrultucular

2. DA-DA Dönüştürücüler

 1. Azaltan da-da dönüştürücü
 2. Artıran da-da dönüştürücü
 3. Azaltan-Artıran da-da dönüştürücü

3. DA-AA Dönüştürücüler (Eviriciler)

 1. Bir fazlı yarım köprü ve tam köprü eviriciler
 2. Üç fazlı yarım köprü ve tam köprü eviriciler

 


 

 

Deneyler

Bu laboratuvar için öğrencilerin doldurması gereken formlar, deney föyleri, rapor tutanakları ve rapor kapağı dosyalarına aşaıdaki bağlantılar ile ulaşılabilir.

 1. Öğrenci Etiği (Türkçe)     DOC        PDF
 2. Öğrenci Etiği (İngilizce)   DOC        PDF
 3. Güvenlik Kuralları
 4. Güvenlik Kuralları Beyan Formu
 5. Deney Föyleri ve Rapor Tutanakları
 6. Rapor Kapağı

İlk 4 form bütün laboratuvarlar için doldurulması zorunlu ortak formlardır.  Bunlara Laboratuvarlar ana sayfasından da erişilebilir.

Yapılacak Deneyler yukarıda verilmiştir.

 


 

 

Duyurular

Power Electronic Circuits dersine ait telafi dersleri aşağıdaki tarih ve saatlerde yapılacaktır. 
1 Haziran 2020 Pazartesi Saat 19:30
2 Haziran 2020 Salı Saat 19:30
4 Haziran 2020 Perşembe Saat 19:30

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak laboratuvar uygulaması ile ilgili bilgiler aşağıda Uzaktan Eğitim Süreci başlığı altında verilmektedir.


 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

Power Electronic Circuits telafi dersleri:
1 Haziran 2020 Pazartesi Saat 19:30
2 Haziran 2020 Salı Saat 19:30
4 Haziran 2020 Perşembe Saat 19:30

 

Deneylerin Yapılışı ve Deney Raporlarının Hazırlanması:

1. Deneyler deney föylerinde istenen sonuçlar elde edilecek şekilde Matlab/Simulink veya farklı paket yazılımları (Proteus, Pspice, LT Circuit vb.) kullanılarak benzetim (simülasyon) şeklinde gerçekleştirilecektir.

2. Deneye ait benzetim sonuçlarını içeren deney raporu normal zamandaki deney rapor yazım kılavuzunda belirtilen kriterlere göre hazırlanacaktır.

3. Hazırlanan deney raporu (deney rapor tutanağı), Elektrik Makinaları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açılan Google Classroom’da her bir deney için oluşturulan başlık üzerinden dijital ortama yüklenecektir.

4. Bu Classroomda görevli Araştırma Görevlisi arkadaşlar sorumlu oldukları deney raporlarını inceleyerek değerlendireceklerdir.

5. Deney sorumlusu araştırma görevlileri listesi Bölüm Başkanlığı web sayfasında duyurulmuştur.

6. Daha fazla bilgi için laboratuvar sorumlusu ile iletişim kurunuz.

 

 
 


 

 

 

Fotograflar