Ders - Elektronik Cihaz Tekniği Dersi Laboratuvarı

Electronic Device Techniques - Elektronik Cihaz Tekniği Dersi Laboratuvarı

 

 


 

 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Açık Adı

:

Electronic Device Techniques - Elektronik Cihaz Tekniği Dersi Laboratuvarı

Niteliği

:

Lisans lab

Sorumlusu (Asıl)

:

Arş. Gör. Dr. Kağan İREZ

Teknik Sorumlu

:

Tek. Ömer KÖSE

Kullanıcılar

:

Lisans öğrencileri


 

 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

4. sınıfta okutulan seçmeli bir derstir. Öğrencilerin elektronik tabanlı derslerde öğrendikleri bilgileri kullanarak toplumun ihtiyacını karşılayacak yeni elektronik cihazlar tsarlayıp bunları test etmelerini amaçlayan dersin laboratuvar uygulamaları bu laboratuvarda yapılmaktadır. Bir elektronik cihazda olması gereken temel elemanlar ve bunların işlevleri başta olmak üzere, hareket eden, haberleşen, kablolu, kablosuz, internet ile bilgisayar ile yapılacak haberleşme cihazları başta olmak üzare yakından veya uzaktan kontrol işlevi yapabilecek cihazlar yine bu ders kapsamına girmektedir. Sensörlerin tasarımları da yine bu dersin başlıca konularındandır. Örneğin bir ağırlık sensörü, bir mesafe sensörü, bir ısı sensörü veya bir ışık sensörünün nasıl tasarlanıp ve uygulamaya konulabileceği de bu dersin kapsamında tasarlanıp deney olarak yapılabilir.

 

Yapılan Deneyler

Deneylerle ilgili olarak ders sorumlusu ile iletişim kurunuz.

 

  

 

Deneyler ve Laboratuvarla İlgili Dosyalar

  1. Öğrenci Etiği (Türkçe)     DOC        PDF
  2. Öğrenci Etiği (İngilizce)   DOC        PDF
  3. Güvenlik Kuralları
  4. Güvenlik Kuralları Beyan Formu

İlk 4 form bütün laboratuvarlar için doldurulması zorunlu ortak formlardır.  Bunlara Laboratuvarlar ana sayfasından da erişilebilir.

Uzaktan Eğitim süreciyle ilgili uygulama aşağıda verilmiştir. 

 


 

 

Duyurular

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak laboratuvar uygulaması ile ilgili bilgiler aşağıda Uzaktan Eğitim Süreci başlığı altında verilmektedir.


 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

COVİD-19 TEDBİRLERI SÜRECİNDE ELEKTRONİK CİHAZ TEKNİĞİ DERSİ LABORATUVARI AŞAĞIDAKİ GİBİ UYGULANACAKTIR

Dersimizin uygulama kısmı Uzaktan Eğitim sürecinde haftalık ödevler şeklinde yürütülüp okula gelindiği takdirde yüzyüze bir tek deney yapılması planlanmaktadır. Ödevlerin çözümleri takip eden haftadaki Laboratuvar zamanlarında yapılacaktır.

Uygulama Programı ve Saati: (2019-2020 Bahar Dönemi için geçerlidir) Uzaktan Eğitim Ders Programında ilan edilen deney saatlerinde .

1 - Her hafta derste işlenen konularla alakalı ödevler verilecektir.
2 - Takip eden lab saatinde işlenen ders ile alakalı örnek soru çözümleri yapılacaktır. Bir önceki haftadan derste verilen ödev var ise ödevlerin  çözümleri bu hafta yapılacaktır. Ödev çözümleri yapıldıktan sonra bir önce haftanın ödevi kabul edilmeyecektir.
3 - Laboratuvar notu, ödevlere ve 1 laboratuvar uygulamasına verilen notların ortalaması v olacaktır.

Daha kapsamlı bilgi ilerleyen zamanda ders sorumlusu tarafından verilecektir.

Dosya Teslimi : Deney raporları veya diğer dosyaların teslimi aşağıda verilen"Dosya Yükleme Arayüzü" ile yapılacaktır.


 

 

DISTANCE EDUCATION PERIOD

Electronic Device Techniques

Due to the Covid-19 preventation measures the majority of lab applications are converted to weekly class assignments. Only one physical laboratory section is planned if allowed at the end of the semester. Class laboratory is added to the remote education program for this semester only.  As a part of lab application, assignments will be given every week during class hours and expected to be completed and emailed to the instructor's email (personal and given by school) before the next class laboratory(7 days).

Laboratory Application and Hours: (2019-2020 Spring Semester) The hours are announced in the department website as a part of remote education.  

1 - Each week assignments will be given based on the topics covered.

2 - Sample questions related to the covered topics will be solved in the scheduled Lab hours following the lectures hours.  If any assignment has been given previous week, the solution will be provided in this class hour. Late assignments will not be accepted after this hour.

3 - Lab grade will be the average of the grades given to the class assignments and one class laboratory application.

FOR MORE DETAILED INFORMATION PLEASE TALK TO THE INSTRUCTOR.

 


 


 
 

Maksimum dosya boyutu 5 MB dır. Dosya büyüklüğü ve internet hızınıza bağlı olarak dosya yükleme işlemi zaman alabilir. 

 

 

 


 


 

 

 

Fotograflar