Ders - Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Dersi Laboratuvarı

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Dersi Laboratuvarı

 


 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER
Açık Adı        : Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Laboratuvarı
Kısa Adı        : EMT Lab
Niteliği        : Lisans
Sorumlusu (Asıl)    : Dr. Öğr. Üyesi Yusuf SEVİM
Sorumlusu (Yedek)    : Prof. Dr. Ayten ATASOY
Teknik Sorumlu    : Tek. Ömer KÖSE
Kullanıcılar    : Lisans öğrencileri


 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri dersi, bölüm öğrencilerimizin elektrik devreleri ve elektrik-Elektronik mühendisliğinin temel bileşenleri ile tanıştığı ilk derstir. Bu ders kapsamında verilen teorik bilgilerin pratik uygulamaları bu laboratuvar ile gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar kapsamında 5 tane deney yapılmaktadır.

İlk aşamada öğrencilerin akım ve gerilim ölçümlerinin AVO metre ve osiloskop vasıtası ile nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmektedir. İkinci aşamada teorik olarak gerçekleştirilen devre çözümlerinin pratik ölçümler ile nasıl uyuştuğu gösterilmektedir. Son aşamada ise alternatif akım ve manyetizma hakkında temel bilgi vermek amacı ile bu konularda deneyler gerçekleştirilmektedir.


 

 

Deneyler

Genel Duyuru
Rapor Kapağı
Deney Föyleri

Doldurulması zorunlu ortak formlara Laboratuvarlar ana sayfasından erişilebilir.

Yapılacak Deneyler

1. Akım gerilim Ölçümü
2. Thevenin Norton
3. Düğüm Gerilimleri-superpozisyon yöntemi
4. Alternatif akım devreleri
5. Manyetimza


 

 

Duyurular

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak laboratuvar uygulaması ile ilgili bilgiler Uzaktan Eğitim Süreci başlığı altında verilmektedir.


 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

GÜNCELLEME VAR!

EMT laboratuvarı ödev olarak yapılacaktır. Bu uygulamanın başarılı olabilmesi için aşağıda sıralananlara uyulması zorunludur.

EMT LABORATUVARININ UZAKTAN EĞİTİM İLE YAPILMA AŞAMALARI

Şu günlerde yaşamış olduğumuz salgından dolayı EMT laboratuvarı uzaktan eğitim üzerinden ödev yolu ile yapılacaktır. Uzaktan eğitim üzerinden yapılan çalışmaların teslimi için aşağıdaki adımların yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüm öğrenciler aşağıda linki verilen Exel dosyasına Numaralarını, Adlarını Soyadlarını ve E-mail adreslerini 10. Mayıs.2020 tarihine kadar doğru bir şekilde girmeleri gerekiyor. Her deney için hazırlanacak olan rapor aşağıda yer alan "Rapor Teslim Arayüzü" üzerinden teslim edilmelidir. Gerektiğinde geri dönüş yapılabilmesi için raporu gönderirken her öğrenci aktif  e-mail adresini kullanmalıdır. 

1. Aşağıdaki linke ve dosyaya numaranızı, adınızı, soyadınızı ve E-mail adresinizi giriniz. Bu Uzaktan Eğitim sürecinde iletişim bilginizi bilmemiz önemlidir.

https://www.ktu.edu.tr/eee-derselektrikmuhendisliginintemelleridersilaboratuvari#Deneyler

ayrıca kontrol için aşağıdaki linke de giriniz.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pibwZhCAIIqpnWYk_smKEV0Hli3il_ZMjYU0SnCNrKU/edit?usp=sharing

2.  Ödev/Rapor teslimi laboratuvar sorumlusu tarafından belirtilen zaman aralığı içerisinde aşağıdaki rapor teslim arayüzünden yapılmalıdır..

4. Teslim edilen ödevler arasında benzerlik olup olmadığına bakılarak ilk değerlendirme yapılacaktır.

5. İkinci değerlendirme ise hazırlanan raporun yapısına ve içeriğine bakılarak yapılacaktır.

 

DENEYLERİN YAPILIŞI ve RAPOR HAZIRLANMASI

1. Deneyler 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bölüm web sayfasında ilan edilen Ders ve Laboratuvar gün ve saatinde verilecek derste deneylerin nasıl yapılacağına dair detaylı açıklamalar yapılacaktır. Bu açıklamalarla birlikte deney yapma süreci de başlamış olacaktır.

2. Deneyler istenilen bir simülasyon programı ile yapılabilir (Proteus, NI Multisim, veya Matlab->Simulink Toolbox->Simspace).

3. Her deney belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir. Deney sonu hazırlanacak olan rapord a belirtilen süre içerisinde aşağıdaki "Rapor Yükleme Arayüzü" üzerinden teslim edilecektir.

4. Simülasyon programlarında yapılacak işlem adımları deney föyünde belirtilmiştir. Bu adımlara uyulması zorunludur.  Ypılan işlem adımlarının doğru yapılıp yapılmadığını göstermek için her ölçüm sonucu PrintScrn tuşu ile ekran kaydı alınıp Paint resim işleme programı ile sadece deney düzeneği ve bağlantıları görünecek şekilde kırpılıp rapora eklenmeleri gerekmektedir. Bundan dolayı her yapmış olduğunuz ölçüm işleminin resmini dosyaya eklemeniz gerekmektedir.

5. Ayrıca raporun yazısal kısmında bu eklenen resimde hangi ölçümün yapıldığı ifade edilmesi gerkemektedir. Örneğin: Şekil 5’te 25Ω dirençten geçen akım ve üzerine düşen gerilim ölçüm yapılmıştır. Ölçüm sonucu akım 3A olarak bulunmuş ve Tablo 2’de uygun alana yazılmıştır.

6. Ayrıca raporda gösterilen Tabloların aynısı  oluşturularak yapılan ölçümler bu tablolara kaydedilmelidir.

7. Aşağıdaki linkteki deney raporu hazırlama kılavuzlarını okuyunuz ve bu kılavuza uygun (şekilsel ve içerik olarak) rapor hazırlayınız.

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/eee_c807d.pdf

8.  Raporun ilk kapağı deney kapağı olması gerekmetedir. Bu kapağı aşağıdaki adresten elde edebilirisniz

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/eee_3c82b.pdf

9. Hazırlanacak rapor Word veya pdf formatında olabilir. Dosya adı öğrenciyi tanımlayacak şekilde aşağıdaki gibi olmalıdır.

ÖğretimTürü-Numara-Ad-Soyad.doc
ÖğretimTürü-Numara-Ad-Soyad.pdf

ÖRNEĞİN   

1. Öğretimdeki bir öğrenci için:   1Öğretim.223456.Kemal.Uzun.doc

2. Öğretimdeki bir öğrenci için:   2Öğretim.223456.Samet.Çalışır.doc

 

 

 

DENEY VİDEOLARI

 


 



Maksimum dosya boyutu 5 MB dır. Dosya büyüklüğü ve internet hızınıza bağlı olarak dosya yükleme işlemi zaman alabilir. 


 

 

Fotograflar