Ders - Elektrik Mühendisliğinde Ölçme / Measurements in EE

Elektrik Mühendisliğinde Ölçme / Measurements in Electrical Engineering

Ders Kaybakları / Course Resources

Ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi M. Saadeddin ÖZTÜRK 29 Kasım - 27 Aralık 2021 tarihleri arasında (10., 11., 12. ve 13. haftalar)  izinli olup, derslere giremiyecektir.

Öğrencilerimiz  bu haftalara ait ders kayıtlarını aşağıda verilen bağlantı adreslerinden indirerek veya adresi tıklayarak izleyebilirler.

Bu süreçte öğrencilerimiz gerektiğinde sorunlarını bölüm başkanlığına iletebilirler.

ELK 2001 Elektrik Mühendisliğinde Ölçme 

EEE 2001 Measurements in Electrical Engineering

-----------------------------------------------------------------------------