Ders - Elektrik Mühendisliğinde Ölçme Dersi Laboratuvarı

Elektrik Mühendisliğinde Ölçme Dersi Laboratuvarı

 


 

 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Açık Adı                      : Elektrik Mühendisliğinde Ölçme Dersi Laboratuvarı
Kısa Adı                      : EMÖ Lab
Niteliği                        : Lisans
Sorumlusu (Asıl)       : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saadettin ÖZTÜRK
Sorumlusu (Yedek)   : 
Teknik Sorumlu        : Tek. Ömer KÖSE
Kullanıcılar                : Lisans öğrencileri


 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri dersi, bölüm öğrencilerimizin elektrik-elektronik mühendisliğinde ölçme tekniklerini öğrendikleri bir derstir. Bu ders kapsamında verilen teorik bilgilerin pratik uygulamaları bu laboratuvar ile gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar kapsamında 3 adet deney yapılmaktadır.

İlk iki deneyde öğrenciler doğru ve alternatif akım köprülerini öğrenmektedirler. Sonrasında ve gerilim ölçümlerinin AVO metre ve osiloskop vasıtası ile nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmektedir. Üçüncü deneyde öğrenciler tek fazlı devrelerde güç ve enerji ölçümünü öğrenmektedirler. Öğrenciler teorik olarak gerçekleştirilen devre çözümlerinin pratik ölçümler ile nasıl uyuştuğu gösterilmektedir.

 


 

 

Deneyler

Yapılacak Deneyler

1.  Doğru akım köprüleri
2.  Alternatif akım köprüleri
3. Tek fazlı devrelerde güç ve enerji ölçümü

 

Okunması ve doldurulup teslim edilmesi gereken belgeler

  1. 1. Öğrenci Etiği (Türkçe)     DOC        PDF
  2. 2. Öğrenci Etiği (İngilizce)   DOC        PDF
  3. 3. Güvenlik Kuralları
  4. 4. Güvenlik Kuralları Beyan Formu
  5. 5. Deney Raporu Hazırlama Kılavuzu
  6. 6.  Deney Rapor Kapağı
  7. 7. Deney Rapor Taslağı
  8. 8. Deney Rapor Örnekleri
  9. 9. Deney Föyleri  

 


 

 

Duyurular

Elektrik Mühendisliğinde Ölçme (ELK1004) ve Measurement in Electrical Engineering (EEE1002) dersinin laboratuvar kısmı ve ödevlerin teslimi Google Classroom üzerinden yapılacaktır. Hala ilgili dersin Google Classroom’una dahil olmadıysanız ivedilikle dersin öğretim üyesi M.Saadeddin Öztürk (msozturk@ktu.edu.tr) ile irtibata geçiniz.

 


 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

COVİD-19 TEDBİRLERI SÜRECİNDE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖLÇME  LABORATUVARI AŞAĞIDAKİ GİBİ UYGULANACAKTIR

EMÖ laboratuvarı ödev olarak yapılacaktır. Bu uygulamanın başarılı olabilmesi için aşağıda sıralananlara uyulması zorunludur.

1. Laboratuvarlar ana sayfasında yer alan ortak formlar doldurulup ders sorumlusuna iletilecektir.

2. Deney föylerinde tarif edilen deney düzenekleri Multisim ile kurulup çalıştırılacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin bu yazılımları kurmaları gerekmektedir.

3. Yapılan bütün deneylerin her bir aşaması rapor haline getirilecektir.

4. Bağlantıların ve ölçümlerin nasıl yapıldığı, deny düzeneğinin kurulum şemasını (bağlantı şeması) ve 3D görseli (Multisim de mevcut) de içerecek şekilde yazılı rapor haline getirilecektir.

5. Yukarıda belirtilen yazılım ile gerçekleştirilen simülasyonlarla elde edilen ölçümler deney raporundaki tablonun benzerine işlenerek yazılı rapora eklenecektir.

6. Hazırlanan raporlar benzerlik (intihal) kontrolünden sonra ders sorumlusu öğretim üyesi ve deney sorumlusu araştırma görevlileri tarafından incelenecektir.  Bu nedenle herkes diğer arkadaşlarının raporlarından alıntı yapmadan kendi raporunu hazırlamalıdır.  Faydalanılan kaynaklara gerekli atıfların yapılmasına azami özen gösterilmelidir.

7. Öğrenciler bu çalışma etiği kurallarına uymakla yükümlüdürler.

 

UE sürecinde uzaktan yapılacak laboratuvar deney çalışmaları takvimi  ve deney görevlileri

Hafta

Tarih ve Saat

Deney Adı

Deney Sorumlusu

1. Hafta

12.05.2020, Salı, 22:00

Doğru akım köprüleri

Arş. Gör. E. AKBULUT

2. Hafta

19.05.2020, Salı, 22:00

Alternatif akım köprüleri

Elk. Müh. F. AKINCIOĞLU

3. Hafta

26.05.2020, Salı, 22:00

Tek fazlı devrelerde güç ve enerji ölçümü

Arş. Gör. H. OKUMUŞ

 


 

 


 
 
...................................

 

 

 

 


 


 

Fotograflar