Ders - Bitirme Projesi

1. GENEL BİLGİLER

Bitirme Projesi 4. sınıf  bahar döneminde alınması gereken zorunlu derslerimizden biridir. Bitirme Projesi dersine yazılabilmek için ön koşul dersi olan Mühendislik Tasarımını dersini geçmiş olmak zorunludur.
Mühendislik Tasarımı sırasında çalışılan konu aynı zamanda Bitirme Projesinin de konusudur.  Öğrenciler Mühendislik Tasaımı  danışmanlarıyla Bitirme Projesine devam edip, Mühendislik Tasarımı sırasında tasarladıkları prototipi gerçekleştirirler. Öğrencilerin Mühendislik Tasarımı dersini geçtikten sonra takip eden dönemde Bitirme Projesine devam etmeleri beklenir. Bir dönem ara verdikten sonra Bitirme Projesine devam etmeleri önerilmez.
Öğrencilerin mağdur olmamaları için bu sayfada verilen açıklamaları ve dosyaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU DOSYALARI

Bitirme Projesi Yol Haritası

Bitirme Projesi Konu Seçimi (Mühendislik Tasarımı sırasında belirlenen konu ve danışman ile devam edilmelidir.)

 

3. BİTİRME PROJESİ DOSYA TESLİMİ 

 • BİTİRME PROJESI ÇEVRİMİÇİ İLK DOSYA TESLİMİ  

  • Bu ilk teslim akademik takvime göre final sınavları öncesinde derslerin son günü yapılan Bitirme Projesi teslimidir. Bu teslimde Bitirme Projeleri grup adına teslim edilecektir. İlk teslimde Proje dosyasına isim verirken Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yazım Kılavuzunun 3. sayfasında açıklanan formata uygun isim veriniz. Bu ilk teslimatta dosyanın Bitirme Projesi Teslim Koşullarını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecektir. Bu nedenle dosyanızı teslim etmeden önce Bitirme Projesi Teslim Koşulları Formunun eksiksiz doldurulup imzalandıktan sonra Bitirme Projesi dosyasına eklenmesi zorunludur. Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yazım Kılavuzunda ve Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Şablon Dosyası'nda belirtilen diğer eklerin tümü verilen sıraya göre eklenmelidir.
  • Mühendislik Tasarımı sunumlarında atanan sınav jürisi aynı zamanda Bitirme Projesi sınav jürisidir. Bu nedenle bitirme kitabındaki ilgili alanlara jüriler mutlaka yazılmalıdır. Bitirme kitabından bir adet basılıp, karton cilt yapılarak sergi masasında hazır bulundurulmalıdır.
  •  
  • Dosya teslim arayüzüne gitmek için başlkığı tıklayınız.
  •  
 • BİTİRME PROJESİ SUNUM SONRASI ÇEVRİMİÇİ  DOSYA TESLİMİ

Bitirme Projesi sergisi ve sunum programına katılması uygun bulunan ve sunumlar sonunda başarılı olan proje sahibi öğrenciler bu aşamada Bitirme Projesi kitaplarını grup adına değil varsa son düzeltmelerini yaptıktan sonra kendi adlarıyla teslim edeceklerdir. Yani her öğrenci kendi numarasını ve adını projeye isim olarak verip çevrimiçi yükleyecektir. Bu son teslimat ile ilgili olarak Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yazım kılavuzunun 4. sayfasında yapılan açıklamalara uyulması zorunludurMühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yazım Kılavuzunda ve Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Şablon Dosyası'nda belirtilen diğer eklerin tümü verilen sıraya göre eklenmelidir.

Bitirme Projesinde istenen son düzeltmeleri tamamlamayıp yüklemeyen ve aşağıda istenenleri yapmayan öğrencilerin transkriptleri onaylanmayacaktır. Bu durum mezuniyetlerin de gecikmesine yol açacağından öğrencilerimizin dikkat etmesi gerekir. Tüm derslerini ve stajını tamamlayıp mezun duruma gelen öğrencilerin aşağıdakileri yapması gerekmektedir.

1. Bitirme kitabınızı istenen kurallara uygun şekilde düzenleyip kendi adınızla online arayüzden yükleyiniz.
2. Bölüm web sayfasındaki Akreditasyon kısmında yer alan "
Mezun Bilgi Anketi" ve "Program Çıktıları (Yeni Mezun Anketi)"ni doldurunuz.

Dosya teslim arayüzüne gitmek için başlkığı tıklayınız.

 

4. BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ

Bitirme Projeleri her dönem sonu final sınavlarının son üç günü içerisinde bölüm başkanlığınca ilan edilen program çerçevesinde sergilenmektedir. Bölüm binamız içerisinde "Düşünden Gerçeğine Bitirme Projeleri Sergisi" 2010 yılı Hziran ayından buyana devam etmektrdir. Projelerini 3 gün süreyle sergileyen öğrencilerimize  ve proje danışmanlarına birer katılım belgesi verilmektedir.

 

5. DESTEK DOSYALARI (Kurallar, Yönergeler, Ekler, Yardımcı Dosyalar)

0. E-Posta yazma ve yazışma nasıl yapılır?

1. Yönerge ve Klavuzlar

1. 1.  Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yol Haritası (.pdf)
1.2.   Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Uyguylama Yönergesi (.pdf)
1.3.   Mühendislik Tasarımı ve Bitirme  Projesi Yazım Klavuzu (.pdf)
1.4a. Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Şablon Dosyası (.doc)
1.4b. Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Şablon Dosyası (.pdf)

 

2. Ekler

2.1a. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.doc)
2.1b. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.pdf)
2.1c. IEEE Etik Kuralları (English) (.doc)
2.1d. IEEE Etik Kuralları (English) (.pdf)
2.2a. Gerçekçi Kısıtlar Formu (.doc)
2.2b. Gerçekçi Kısıtlar Formu (.pdf)
2.3a. Çok Disiplinli Takımlarda Çalışma Deneyimi Formu (.doc)
2.3b. Çok Disiplinli Takımlarda Çalışma Deneyimi Formu (.pdf)
2.4.   Bitirme Projesi Teslim Koşulları Formu
2.5.   Bitirme Projesi Jüri Değerlendirme Formu (Bilgi amaçlıdır)

3. Yardımcı Dosyalar

3.1a. Bölüm Makale yazım formatı (.doc)
3.1b. Bölüm Makale yazım formatı (.pdf)
3.2a. Deney Tasarlama Klavuzu (pdf)
3.3a. Proje tanıtım özeti (.doc)
3.3b. Proje tanıtım özeti (.pdf)
3.4a. Poster Şablonu (.doc)
3.4b. Poster Şablonu (.pdf)
3.4c. Örnek poster (.ppt)
3.4d. Poster şablonları 01
3.4e. Poster şablonları 02
3.4f.  Poster şablonları 03
3.5.   Bitirme Projesi Jüri Değerlendirme Formu (Bilgi amaçlıdır)

 

4. TUBITAK 2209/Başvuruları

 

 

6. BİTİRME PROJELERİ ARŞİVİ

DİKKAT: Bu sitedeki bitirme projelerini/tezlerini kendi çalışmalarında kullananlar, kullandıkları kaynağa aşağıdaki formata uygun şekilde atıfta bulunmak zorundadırlar. Aksi halde kullananlar tüm yasal sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.
Yazar Adı ve Soyadı, "Bitirme Kitabı Konusunun Adı", Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bitirme Projesi, Yılı.
Birden fazla yazar varsa araya virgül konularak tüm isimler yazılmalıdır.

Arşiv dosyaları eklenecek.