Ders - Bitirme Projesi

1. GENEL BİLGİLER

Bitirme Projesi 4. sınıf  bahar döneminde alınması gereken zorunlu derslerimizden biridir. Bitirme Projesi dersine yazılabilmek için ön koşul dersi olan Mühendislik Tasarımını dersini geçmiş olmak zorunludur.
Mühendislik Tasarımı sırasında çalışılan konu aynı zamanda Bitirme Projesinin de konusudur.  Öğrenciler Mühendislik Tasaımı  danışmanlarıyla Bitirme Projesine devam edip, Mühendislik Tasarımı sırasında tasarladıkları prototipi gerçekleştirirler. Öğrencilerin Mühendislik Tasarımı dersini geçtikten sonra takip eden dönemde Bitirme Projesine devam etmeleri beklenir. Bir dönem ara verdikten sonra Bitirme Projesine devam etmeleri önerilmez.
Öğrencilerin mağdur olmamaları için bu sayfada verilen açıklamaları ve dosyaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU DOSYALARI

  • Bitirme Projesi Yol Haritası
  • Bitirme Projesi Konu Seçimi (Mühendislik Tasarımı sırasında belirlenen konu ve danışman ile devam edilmelidir.)

 

3. BİTİRME PROJESİ DOSYA TESLİMİ  (ONLINE TESLİM FORMU)

BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ ÖNCESİNDE YÜKLEME
Bitirme Projesi dosyanızı aşağıda verilen yazım kuralları ve uygulama yönergelerine uygun şekilde hazırladıktan sonra online yükleme arayüzünden .PDF olarak yükleyiniz. Takım çalışmalarında grup adına bir dosya yüklenmesi yeterlidir. Yüklenecek dosyaya takımdaki öğrencilerden birinini numarası, adı ve soyadı isim olarak verilmelidir. Proje konusunu dosyaya isim olarak vermeyiniz. Bölüm Etik Kuralları ile ilgili dosyalar doldurulup, öğrenciler ve proje danışmanları tarafından imzalanarak proje kitabına mutlaka eklenmelidir. Mühendislik Tasarımı sunumlarında atanan sınav jürisi aynı zamanda Bitirme Projesi sınav jürisidir. Bu nedenle bitirme kitabındaki ilgili alanlara jüriler mutlaka yazılmalıdır. Bitirme kitabından bir adet basılıp, karton cilt yapılarak sergi masasında hazır bulundurulmalıdır.

İLİŞKİ KESME İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YÜKLEME
Bitirme Projeleri Sergisi bittikten sonra geçer not alan her öğrenci bitirme kitabını kendi adıyla online arayüz üzerinden son defa yüklemelidir. Özellikle ilişki kesme belgesini imzalatmak üzere bölüm başkanlığına gelmeden önce aşağıdaki işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmeli ve tamamsa imzaya gelinmelidir.
1. Bitirme kitabınızı istenen kurallara uygun şekilde düzenleyip kendi adınızla online arayüzden yükleyiniz.
2. Bölüm web sayfasındaki Akreditasyon kısmında yer alan "Mezun Bilgi Anketi" ve "Program Çıktıları (Yeni Mezun Anketi)"ni doldurunuz.
3. İlişki kesme formunu ilgili teknisyene imzalatınız.
4. Sonra Bölüm Başkanına imzaya geliniz.

Teslim işlemleri ile ilgili duyuru

 

4. BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ

Bitirme Projeleri her dönem sonu final sınavlarının son üç günü içerisinde bölüm başkanlığınca ilan edilen program çerçevesinde sergilenmektedir. Bölüm binamız içerisinde "Düşünden Gerçeğine Bitirme Projeleri Sergisi" 2010 yılı Hziran ayından buyana devam etmektrdir. Projelerini 3 gün süreyle sergileyen öğrencilerimize  ve proje danışmanlarına birer katılım belgesi verilmektedir.

 

5. DESTEK DOSYALARI (Kurallar, Yönergeler, Ekler, Yardımcı Dosyalar)

0. E-Posta yazma ve yazışma nasıl yapılır?

1. Yönerge ve Klavuzlar

1. 1. Mühendislik Tasarımı yol haritası
1.2. Tasarım ve Bitirme Projeleri Uygulama Yönergesi (.pdf)
1.3a. Tasarım Projesi Raporu ve Bitirme  Çalışması Tez Yazım Klavuzu (.doc)
1.3b. Tasarım Projesi Raporu ve Bitirme  Çalışması Tez Yazım Klavuzu (.pdf)
1.4a. Örnek Tasarım-Bitirme Projesi (.doc)
1.4b. Örnek Tasarım-Bitirme Projesi (.pdf)
1.5. Toplantı takip Formu

2. Ekler

2.1a . IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.doc)
2.1b. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.pdf)
2.1c. IEEE Etik Kuralları (English) (.doc)
2.1d. IEEE Etik Kuralları (English) (.pdf)
2.2a. Öğrenci Etik beyannamesi
2.2b. Student Ethics statement
2.3a. Standartlar ve Kısıtlar Formu (.doc)
2.3b. Standards and Constraints Form (.pdf)
2.4a. Takımlarda çalışma deneyimi
2.5a. Çok disiplinli takımlarda çalışma deneyimi
2.6a. Deney tasarlama deneyimi
2.7a. Yazılım kullanma deneyimi
2.8a. Proje bütçesi ve mali analiz

3. Yardımcı Dosyalar

3.1a. Bölüm Makale yazım formatı (.doc)
3.1b. Bölüm Makale yazım formatı (.pdf)
3.2a. Deney Tasarlama Klavuzu (pdf)
3.3a. Proje tanıtım özeti (.doc)
3.3b. Proje tanıtım özeti (.pdf)
3.4a. Poster Şablonu (.doc)
3.4b. Poster Şablonu (.pdf)
3.4c. Örnek poster (.ppt)
3.4d. Poster şablonları 01
3.4e. Poster şablonları 02
3.4f. Poster şablonları 03
3.5. Taasrım ve Bitirme Projesi Ön Değerlendirme Formu (.pdf)
3.6. Tasarım ve Bitirme Projesi Jüri Değerlendirme Formu (.pdf)

4. TUBITAK 2209/Başvuruları

 

 

6. BİTİRME PROJELERİ ARŞİVİ

DİKKAT: Bu sitedeki bitirme projelerini/tezlerini kendi çalışmalarında kullananlar, kullandıkları kaynağa aşağıdaki formata uygun şekilde atıfta bulunmak zorundadırlar. Aksi halde kullananlar tüm yasal sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.
Yazar Adı ve Soyadı, "Bitirme Kitabı Konusunun Adı", Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bitirme Projesi, Yılı.
Birden fazla yazar varsa araya virgül konularak tüm isimler yazılmalıdır.

Arşiv dosyaları eklenecek.