Ders - Bilgisayar Programlama Dersi Laboratuvarı

Bilgisayar Programlama Dersi Laboratuvarı

Click to go to the explanations in English.


Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK

Bilgisayar Programlama dersi Uygulama kısmı
İçinde bulunduğumuz Covid-19 tedbirleri sürecinde Bilgisayar Programlama dersinin 1 saatlik uygulama kısmı Uzaktan Eğitim sürecinde haftalık ödevler şeklinde yürütülecektir. Ödevlerin çözümleri takip eden haftadaki derste yapılacaktır. 

Öğrencilerin doldurması gereken bazı formlar Laboratuvarlar ana sayfasından indirilebilir.


Uygulama Programı ve Saati: (2019-2020 Bahar Dönemi için geçerlidir) Uzaktan Eğitim Ders Programında ilan edilmiştir.

1 - Uygulama saatlerinde dersin yürütücüsü tarafından ilan edilen Laboratuvarda uygulama yapılacaktır.
2 - 5. Haftadan itibaren derste işlenen konuyla ilgili ödevler verilecektir.
3 - Takip eden hafta Laboratuvar saatinde ödev kontrolleri ve çözümü yapılacaktır.
4 - Laboratvuvarda herkes bireysel olarak ödevini kontrol ettirecek ve yapamadığı yerler ile ilgili yardım alacaktır.
5 - Dönem sonunda verilen ödevlere benzer bir soru ile Uygulama Sınavı yapılacak ve Laboratuvar notu belirlenecektir.
6 - Laboratuvar notunun %15'i, Arasınav Notunun %35'i ve Dönem sonu sınavı notunun %50'si ile geçme notu belirlenecektir.

Daha fazla bilgi dersler sırasında ders sorumlusu tarafından verilecektir.

 


 

Computer Programming

Computer Programming course Application Hour

In the process of Covid-19 measures, the 1-hour application part of the Computer Programming course will be carried out as weekly assignments during the Distance Education process. Homework solutions will be done in the following week's lesson.

Some forms that students need to fill out can be downloaded from the Laboratories homepage.


Application Program and Time: (Valid for 2019-2020 Spring Semester) Announced in the Time Table of  Distance Education.

1 - The laboratory will be made in the Laboratory announced by the instructor of the course.
2 - Starting from the 5th week, homework will be given on the subject covered in the course.
3 - In the following week, homework checks and solutions will be done at the laboratory hour.
4 - In the laboratory, everyone will have their homework be checked individually. Those who can not do their homework correctly will be assisted.
5 - A Practice Exam will be held at the end of the term with a question similar to the assignments given, and the Laboratory grade will be determined.
6 - The passing grade will be determined by 15% of the laboratory grade, 35% of the midterm grade, and 50% of the final exam grade.

More information will be provided by the instructor during the lessons.