Tarihçe & Tanıtım

 

Fakültemiz;

Bakanlar Kurulu’nun 17.6.2003 tarih ve 2003/5782 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Kilinik Bilimler Bölümü’ne bağlı Ağız Diş, Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Restoratif Diş Tedavisi ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarında eğitim-öğretim ve hasta tedavi hizmeti verilmektedir.

Lisans Eğitimi; 2006-2007 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Beş yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimize DİŞ HEKİMLİĞİ alanında Lisans / Yüksek lisans diploması verilmektedir.

Doktora Eğitimi; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endodonti Anabilim Dalında 2005-2006, Ortodonti Anabilim Dalında 2007-2008, Periodontoloji Anabilim Dalında 2007-2008 eğitim–öğretim yıllarında başlanmıştır.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi; DUS Sınavı ile yerleşen adaylara, Fakültemizde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş, Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dallarında Uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Öğrencilerimize 5 yıllık eğitimleri süresinde teorik eğitimleri ile birlikte Araştırma ve Fantom Laboratuvarlarında, çağdaş donanıma sahip modern Kliniklerimizde uygulamalı eğitim verilmekte, 4. ve 5. Sınıflarda yapmış oldukları stajlarla staj eğitimlerini tamamlamaktadırlar. 2021 yılı itibariyle Fakültemizden 672 diş hekimi mezun olmuştur.

Fakültemizde en gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında ülkemiz insanının ağız sağlığı gereksinimlerini sağlayabilecek, yeniliklere açık, meslek etiğine ve hasta haklarına saygılı, sorumluluk sahibi diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirilmektedir.

Başarımız ve farkımız; Fakültemiz modern diş hekimliği eğitiminin gerektirdiği bütün şartları sağlamaktadır. Fakültemiz öğrencileri eğitim hizmetlerinde Ülkemizde ilk olan simultane demo görüntüleme sistemine sahip fantom laboratuvarında eğitim görmektedir. Dental tomografi ve dijital radyografi üniteleri ile birkaç saat içinde estetik porselen restorasyonlar (lamina, kroon, köprü, dolgu) yapmayı sağlayan CAD-CAM sistemi, Sert ve yumuşak doku lazer cihazlarının bulunduğu lazer kliniği, Mikroskop altında endodontik tedavilerin yapıldığı mikro-endodonti kliniği ve sedasyon/genel anestezi altında diş tedavisi uygulamaları gibi sahip olduğumuz bir çok imkanlarımız bizi diğer diş hekimliği fakültelerine göre avantajlı duruma getirmektedir.

Bugünkü koşullarda fiziki olarak yetersiz kalan binada ihtiyaçlara cevap verilemediği için Üniversitemiz yatırım programı dahilinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinde yer alan 23.295 m2 ‘lik Diş Hekimliği Fakülte binasının inşaatı tamamlanmak üzeredir.