Misyon-Vizyon

Misyon

Etik değerlere uyan, günümüz teknolojisini bilen ve uygulayan yetkin diş hekimleri ve akademisyenler yetiştirmek, yapılan nitelikli araştırmalarla yeni bilgiler üreterek bunları yayan ve gerektiğinde sorgulayan ve çözüm üreten düşünce yapısı oluşturarak diş hekimliği bilimine katkıda bulunmak ve toplumun ağız-diş sağlığı gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamaktır.

Vizyon

İnsan haklarına saygılı, ulusal ve uluslararası alanda yetkin ve tercih edilen diş hekimleri yetiştiren, lisans ve lisansüstü çalışmaları ile gündemde kalan ve toplumun ağız-diş sağlığı gereksinimlerine en üst seviyede cevap verebilen bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmaktır.

Hedeflerimiz

 Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimde lider merkezlerden biri olmak 
- AB üyesi ülkeler ile diploma denkliğini sağlamak 
- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarını % 80’de tutmak 
- AR-GE laboratuvarı kurmak 
- Diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak 
- Toplumun ağız ve diş sağlığına en ileri teknoloji ile hizmet veren lider kurum olmak 
- Hasta memnuniyet oranını yüksek tutmak 
- Genel anestezi altında kapsamlı ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunabilmek.

Değerlerimiz

Yukarıda belirtilen misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçmeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir. 

- Dürüstlük 
- Şeffaflık 
- Adalet 
- Liderlik 
- Akademik mükemmellik 
- Sorumluluk bilinci 
- Yenilikçilik 
- Takım bilinci 
- Katılımcılık 
- Toplumsal sorumluluk 
- Sürekli eğitim-öğretim 
- Hesap verebilirlik 
- Etik değerlere bağlı olmak 
- Liyakat 
- Kurum aidiyetine sahip olmak 
- Hoşgöru
̈lü olmak 
- İdealist olmak 
- Estetik duyarlılık 
- Çevre bilinci 
- Veriye ve bilgiye dayalı karar almak.