Uyum Komisyonu

Görevi

Bölümümüze yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin ders uyumunu yapmak.

 
Üyeler

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Devran YAZIR

Üye: Öğr. Gör. Selim BAŞTÜRK

Üye: Arş. Gör. Burak VARDAR

Üye: Arş. Gör. Muhammet Mustafa ARIMAN

Üye: Arş. Gör. Orhun Nuri YAVUZER

Üye. Arş. Gör. Hatice YILMAZ

Üye. Arş. Gör. Gani Mustafa İNEGÖL