Fizibilite ve Modelleme

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği’nin Fizibilite, Modelleme ve Proje Çalışmaları
 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından akredite edilmiş olan bölümümüz; fizibilite, 2 - 3 boyutlu gemi manevrası simülasyonu ve risk değerlendirme ayrıca 2 - 3 boyutlu acil müdahale kapsamında risk değerlendirme raporları hazırlamaktadır. Gemi manevraları risk değerlendirme, modelleme ve çevresel açıdan inceleme raporları; gemilerin gece/gündüz şartlarında meteorolojik, oşinografik ve topoğrafik koşulların, su üstü yapılarının, etki alanındaki diğer yapıların modellendiği bir manevra alanında yapılmaktadır.
 
Modelleme ve manevralarda “ECA Sindel Mistral 4000 Full Mission Bridge” simülatörü kullanılmaktadır. Simülatör Database Management System ve Hydrodynamic Modelling Ship Parameters Description altyapısı yardımıyla gerçekliğe uyarlanmış şekilde çalışmaktadır. Yanaşma, kalkış, römorkör ve diğer tüm manevra operasyonları matematiksel verilere dayalı olarak gerçek zamanlı olarak icra edilmektedir. Gerçek gemilerin boyutlarına uygun gemi modellerinin simülatör ortamındaki manevraları Uzak yol kaptan veya Kılavuz kaptan yeterliliğindeki kişiler tarafından yapılmakta ve neticesinde elde edilen analitik verilere dayalı olarak manevra riskleri tanımlanmaktadır. Risk raporunun yanı sıra İdare’nin talepleri doğrultusunda yapılan manevraların tamamının video ile kayıt altına alınması, modellemenin ve manevranın yapıldığı zamana ait anlık görüntüler, gemiye ait pilot kart, manevra levhası gibi spesifik özellikler ve diğer ekler raporlarda sunulmaktadır.
 
ÖRNEK PROJELER;

Aksa Deniz Terminali Gemi Manevrası Simülasyonu ve Aksa K-Pet Terminali Römorkör Hesabı Projesi

Ege Gübre Sanayi AŞ Şirketi Gemi Manevrası Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Projesi

Eti Bakır Sanayi AŞ Samsun Limanı Gemi Manevrası Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Projesi

Acil Müdahale Kapsamında Hazırlanan Karasu Limanı 2B Gemi Manevrası Simülasyonu

Evyap Limanı 2B Gemi Manevrası Simülasyonu Projesi

Yeşilovacık Liman İşletmeleri AŞ 2B Gemi Manevrası Simülasyonu Projesi

Acil Müdahale Kapsamında Hazırlanan Aytemiz Akaryakıt Trabzon Depolama ve Dolum Tesisi 2B Gemi Manevrası Simülasyonu

Güllük Limanı Gemi Manevrası 3B Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Raporu

Turkuaz - İzgin Tesisine ait Sıvı Yük İskelesi Gemi Manevrası 3B Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Raporu

Toros ve Altıntel Limanları Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Simülasyon Projesi

Güllük Limanı Gemi Manevrası 3B Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Raporu

Ünye Limanı Gemi Manevrası 3B Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Raporu

Asyaport Limanı Gemi Manevrası 3B Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Raporu