İlmi Hüviyet Tespit Sınavı 2021

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLMİ HÜVİYET TESPİT SINAVI DUYURUSU
 

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde İlmi Hüviyet Tespit Sınavı aşağıda verilen alanlarda yapılacaktır:

Sınav Başvuru Alanı

Sınav Yeri

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
SDB Fakültesi Derslik 8
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
SDB Fakültesi Derslik 7
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
SDB Fakültesi Derslik 2
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
SDB Fakültesi Derslik 1
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
SDB Fakültesi Derslik 6
 
Yayınlanma tarihi: 20.04.2021
 
1. 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı, Yükseköğretim Kurulu idaresinde, belirlenen üniversiteler tarafından yapılmaktadır. 2021 yılı için, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.12.2020 tarihli ve 2020.67 nolu kararı ile birlikte yayınladığı, “İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu, 2021” doğrultusunda, Mühendislik alanlarında İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı yukarıda verilen ilgili alanlarda 14.06.2021 tarihlerinde Fakültemizce yapılacaktır.
 
2.   Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
 
a)  Yükseköğretim Kuruluna diploma denklik belgesi almak üzere başvurmuş ve hakkında Mühendislik alanında Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilmiş olması.
 
     b)  Her aday senede 1 defa sınava girme hakkı olduğundan, 2021 yılı içerisinde, daha önce diğer üniversitelerce yapılan İlmi Hüviyet Tespit sınavına girmemiş olması.
 
3.   Sınav kontenjanları her alan için aşağıda belirtilmiştir.
 

Sınav Başvuru Alanı

Asil Kontenjan

Yedek Kontenjan

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
80
10
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
35
5
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
10
2
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
35
5
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
10
2

 

 
 
 
 
 
 
 
4.   Sınav başvuruları 20.04.2021 - 14.05.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
5. Teorik (test) sınav 14.06.2021 tarihinde, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Çamburnu Yerleşkesinde saat 10.00’dasözlü sınav ise aynı gün saat 13.00’de yapılacaktır. Gerektiğinde sözlü sınava ertesi gün (15.06.2021) devam edilecektir. Teorik sınavın katkı oranı %40, sözlü sınavın katkı oranı %60 olarak uygulanacaktır. Sınavda başarılı olabilmek için toplamda 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.
 
6.   Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.  Adaylar Başvuru Formuna diplomada yazan ad-soyadının yanında Türk Vatandaşlığına geçti ise yeni ad soyadını da belirtmelidir.
 
7.   Sınav başvuru süreci aşağıda açıklanmıştır:
 
* Adayların sınava girmek için aşağıda verilen linkteki İlmi Hüviyet Tespit Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra taratarak, nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte hasanolmez@ktu.edu.tr adresine .pdf veya resim dosyası formatında göndermeleri gerekmektedir.

 

Aday Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

 
* Adayların sınava başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığı incelenecektir. Başvuru sayısının sınav kontenjanından fazla olması durumunda, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından “Noter huzurunda” 17.05.2021 tarihinde saat 10:00da kura çekimi, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Çamburnu Yerleşkesinde yapılacak ve sonuçlar 3. maddede belirtilen asil ve yedek aday olmak üzere web sayfamızda ilan edilecektir.
 
* Sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak ve ücreti yatırdıklarını gösteren dekontun bir örneğini hasanolmez@ktu.edu.tr adresine 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar göndereceklerdir.
 
* Dekontunu göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adaylar ile ilgili duyuru 28.02.2021 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir.
 
* Sınava çağrılan yedek adaylar 31.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak ve dekontun bir örneğini hasanolmez@ktu.edu.tr adresine göndererek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 
* Sınava girmeye hak kazanan nihai aday listesi 01.06.2021 tarihinde http://www.ktu.edu.tr/deniz web sayfasında ilan edilecektir.
 
8. Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından sehven sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, gözetmen ve sınav görevlileri tarafından tutulan sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır.
 
9. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından yapılacak İlmi Hüviyet Tespiti Sınavına sınav ücreti bilgileri aşağıda verilmiştir:
 
Sınav Ücreti: 850 TL ( KDV Dahil )

Sınav Ücreti Yatırma Bilgileri:

Birim                                : KTÜ, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka Adı                          : TC. Ziraat Bankası

IBAN/Hesap No                   : TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10
 
Açıklama bilgisi için:
Adayların adı, soyadı, Türk veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve “Sürmene Den. Bil. Fak. İlmi Hüviyet Tespit Sınavı” notunu dekonta açıklama olarak yazdırmaları gerekmektedir.
 
10. Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler:
 

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe / mavi kartları ibraz etmek zorundadırlar.

* 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

* Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

* Adaylar başvuru belgelerinin orjinalini sınav esnasında yanında bulundurmaları zorunludur.

* Sınavda KTÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21/3 maddesinde belirtilen kurallar geçerlidir.
 
11. Sınav Uygulama Talimatları:
 
*  Sınava girecek adaylar test sınavının yapılacağı dersliğe ilgili giriş belgeleri (kimlik kartı ve fotoğraf) kontrol edilerek alınır. Ayrıca, üzerlerinde sınav kurallarına aykırı herhangi birşey olup olmadığı da kontrol edilir.
 
* Sözlü sınav başlamadan 10 dakika önce tüm adayların, test sınavının yapıldığı derslikte toplanmaları gerekmektedir.  Dersliğe alınan adaylar cep telefonlarını ilgili görevlilere teslim ederler ve sınav jürisi tarafından sözlü sınav için çağrılana kadar burada beklerler.  Sınavı biten aday hemen bina dışına çıkarılır.
 
12. Sınav sonuçları Karadeniz Teknik Üniversitesi www.ktu.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.
 
Yüksek Öğretim Kurulu 2021 yılı İlmi Hüviyet Tespiti sınav kılavuzu için tıklayınız.
 
İletişim için: Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖLMEZ    0 (462) 377 80 60    0 (533) 512 98 84