çalışma grupları / deprem

 • Afet Yönetimi ve Risk Azaltma Çalışma Grubu
 • Enkaz ve Atık Yönetimi Çalışma Grubu
 • Erken Uyarı Çalışma Grubu
 • Hasar Tespit Çalışma Grubu
 • Kentsel Dönüşüm ve Mekânsal Planlama Çalışma Grubu
 • Mevcut Bina Değerlendirme Çalışma Grubu
 • Onarım-Güçlendirme Çalışma Grubu
 • Tarihi ve Kültür Miras Çalışma Grubu
 • Uzaktan Algılama Çalışma Grubu
 • Yapı Envanter Çalışma Grubu
 • Yapı-Zemin Etkileşimi Çalışma Grubu
 • Yeni Yapı Teknolojileri Çalışma Grubu
 • Yer Bilimleri Çalışma Grubu