haberler

Form ve Anket Oluşturma Modülü Web Yönetim Sisteminde Kullanıma Sunuldu

Hem iç paydaşlardan (öğrenci, personel) daha düzenli dönüt alınması hem de akreditasyon süreçlerine katkı da bulunması amacıyla bir form ve anket oluşturma modülü oluşturuldu. Modül Dijital Dönüşüm Ofisi öğretim elemanı Öğr. Gör. Gizem Dilan BOZTAŞ sistemi tarafından analiz edildi ve tasarlandı. Daha Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personelleri Öğr. Gör. Muammer ALBAYRAK ve Programcı Kubilay ATALAY tarafından yazılım haline getirildi. 


Çalışma kapsamında;

o    Sistem analizi kapsamında etkin bir sistem kurulabilmesi için Bilgi işlem daire başkanlığı ve kariyer merkezi ile görüşmeler yapılarak, bu görüşmeler sonucu alınan kararlar doğrultunda sistem analiz ve tasarım çalışmaları tamamlanmıştır.
o    Bu sistem ile farklı türde sorular hazırlanabilmektedir. Yayın aralığı, yayınlanacağı grup, bölüm gibi özelleştirmeler yapılabilmektedir. 
o    Ayrıca anket sonuçları frekans analizleri ile desteklenerek detaylandırılmıştır. Sonuçlar uygun görseller ile de ifade edilmektedir


16 Ağustos 2023