Sıkça Sorulan Sorular

Covid-19 salgını tatili uzayacak mı?
Konu hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak karara göre hareket edilecektir.

Yurt dışındaki öğrenciler yurda döndüklerinde ne yapmalıdır?

Yurt dışından dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler 14 gün süre ile bulundukları yerde tedbir amaçlı olarak kendilerini karantinaya almalıdırlar. Evde geçirilen sürede öğrenciler izinli, personeller ise idari izinli sayılacaktır.

Farabi hastanesinde çalışanlar yıllık izin veya idari izin alabilir mi?
Tıp Fakültesi hastanelerinde (Farabi hastanesi) görev yapan personelin, evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat gibi yasal izinleri dışındaki bütün izinler durdurulmuştur (Yükseköğretim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve E.21280 sayılı yazısı).

Üniversite personeli 12 günlük izin hakkından nasıl yararlanabilir?
İdari izin talebinde bulunan personelin; KTÜ web sayfasında yer alan dilekçe (https://www.ktu.edu.tr/covid19-formlar) ile ilgili birime başvurması ve izninin Rektörlük tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. (Korona Virüs Salgını Danışma Komisyonu Kararı, Madde 4: Birimlerde faaliyetlerin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi dikkate alınarak, hizmetine ihtiyaç duyulan personelle ilgili izin kararının birim amirleri tarafından değerlendirilerek verilecektir)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılacak mı?
03.05.2020 tarihinde yapılması planlanan YÖS sınavı, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir (Korona Virüs Salgını Danışma Komisyonu Kararı, Madde 10).

Üniversite kütüphanesi hizmet vermeye devam edecek mi?
Üniversite kütüphanesi 08:00-17:00 saatleri arasında sadece ödün alma-ödünç verme ve çıkış işlemleri için hizmet verilecektir. Çalışma ve okuma salonları kapalıdır.

KTÜ Turizm, Eğitim ve uygulama Merkezi İktisadi işletmesine bağlı oteller hizmet vermeye devam edecek mi?
KTÜ Turizm, Eğitim ve uygulama Merkezi İktisadi işletmesine bağlı otellere yeni bir karara kadar misafir kabul etmeyeceklerdir (Korona Virüs Salgını Danışma Komisyonu Kararı, Madde 6/(e).

ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışındaki bir üniversitede eğitimine devam etme hakkı kazana öğrencilerin durumu nedir?
ERSASMUS ve MEVLANA değişim programı kapsamında yurt dışında öğrenim görme hakkı elde eden öğrencilerin işlemleri ikinci yeni bir karara kadar durdurulmuştur (Korona Virüs Salgını Danışma Komisyonu Kararı, Madde 6/(a).

Birimlerde temizlik yapılırken COVID-19 açısından nelere dikkat etmek gerekir?
Temizlik işlemleri yapılırken nasıl bir yol izlenmesine gerektiğine dair temizlik uygulama talimatı hazırlanmıştır. Bu dökümana https://www.ktu.edu.tr/covid19 sayfasından ulaşılabilmektedir.

Personel servisleri kaldırılacak mı?
Personel servislerinin dezenfekte edilmesi işlemi Yapı İşleri teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Personel servislerinin kaldırılması konusunda bir karar alınmamıştır. Bu konuda çalışanlarımızın duyarlı olmaları, zorunlu olmadıkça ellerini korumaları ve servisten indikten sonra ellerini bol sıvı sabun ve su ile yıkamaları gerekmektedir.

Birimlere ek temizlik malzemesi desteği yapılacak mı?
Birimlere temizlik malzemesi desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda birimlere sıvı el sabunu, çamaşır suyu, temizlik bezi, temizlik önlüğü, eldiven dağıtımı sağlanmaktadır.

İdari personel yemekhanesi kapatılacak mı?
İdari personel yemekhanesinin kapatılması konusunda bir karar alınmamıştır. Söz konusu yemekhane hizmet vermeye devam edecektir.