tiyatro - töre

Amacı
Turgut Özakman'ın “TÖRE”sinde töre töreyle çatışmakta ve kişilerin açmazları bu çatışma üzerine kurulmaktadır. Oyunda kadın (ya da kadınlar) yüceltilmektedir. Kökeni ne olursa olsun kan davasının gereksizliği anlatılırken , asıl acıyı çekenlerin kadınlar olduğu vurgulanma amacı gütmektedir

Hedef Kitlesi
Üniversitemiz aktif öğrencileri ve personeli

Konusu
Ülkemizin ne yazık ki hala kanayan bir yarası olan töre cinayetlerini ele alan oyun, aynı zamanda kadınların toplumsal barışın sağlanması konusundaki etkisinin ve öneminin altını çizmektedir.

YER VE TARİH:

Yer: KTÜ Atatürk Kültür Merkezi

Tarih:21 Mayıs 2024 (19.00-21:00)