resim sergisi (Öğr. Gör. Şuayıp ŞEYİHOĞLU)

Öğr. Gör. Şuayıp ŞEYİHOĞLU tarafından açılacak resim sergisinde, tuval üzeri yağlı boya tekniği ile oluşturulan soyut/somut karışımı tablolar ve yöresel atmosfer ruhu taşıyan görseller ile izleyicileri sürükleyen eserler sergilenecektir.