empati semineri

KTÜ 15.11.2022 tarih ve 334 sayılı Senato Kararı ile bu yıl 15-21 Mayıs tarihlerinin "Bilim, Kültür, Sanat Haftası" olarak isimlendirilmesine karar verilmiştir. 

Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülke tarafından her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde "Engelliler Haftası" olarak farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. SKSDB/Engelsiz Öğrenci Birimi, "Empati Semineri" düzenleyerek tüm bireylerin; dezavantajlı kişilerin yaşadıklarını tecrübe etmelerini, onlarla doğru ve etkin bir iletişim kurmalarını, onlara değer verip paylaşmayı öğrenmelerini hedeflemektedir.