Lisansüstü Dersler ve Yönergeler

 Akademik Programlar 

  • Danışman atamaları yapılacak Lisansüstü öğrencilerin bölüm lisansüstü koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sedat GÖRMÜŞ ile görüşmeleri gerekmektedir. (30.06.2015)
  • 2015 yılı itibariyle lisansüstü(yüksek lisans ve doktora) tez telimi yapacak öğrenciler en az 1 ay önceden bölüm lisansüstü koordinatörü Yard. Doç. Dr. Sedat GÖRMÜŞ ile görüşerek onay almalıdır. Tüm lisansüstü öğrencilerimize duyurulur.

Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Tez Teslim Yönergesi

Doktora

2013 yılından itibaren doktora programına katılan tüm öğrenciler doktora tezlerini Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmeden önce asgari koşulları  yerine getirmek ve Doktora tezi teslim beyannamesini bölüm başkanlığına teslim etmek zorundadır. Asgari koşulları yerine getiremeyen öğrencileri doktora tezlerini Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edemezler.

Yüksek Lisans

2008 yılından itibaren yüksek lisans programına katılan tüm öğrenciler yüksek lisans tezlerini Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmeden önce asgari koşulları  yerine getirmek ve yüksek lisans tezi teslim beyannamesini bölüm başkanlığına teslim etmek zorundadır. Asgari koşulları yerine getiremeyen öğrencileri yüksek lisans tezlerini Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edemezler.


Asgari koşullar ve Tez Teslim Beyannamesi : (pdf - doc)


 

Derslerin Web Sayfaları

Fault Tolerant Computing