Lisans / Staj Faaliyetleri

Lisans öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca toplamda 60 günlük staj yapmaları zorunludur.


Stajla İlgili Güncel Duyurular 

 • 2020-2021 Güz Dönemi Staj Mülakat Tarihleri Listesine buradan ulaşabilirsiniz. (19.11.2020)

 • Staj evraklarının online toplanması hakkında duyuru(23.06.2020) 

 • Uzaktan Stajlar: Uzaktan stajlar yapmak isteyen öğrenciler staj sonu evrakların tesliminde komisyona staj sırasında şirket ile yaptığınız bir toplantının (tanışma toplantısı, görev verme toplantısı gibi) kısa bir video kaydını da paylaşmak şartıyla UZAKTAN STAJ çalışması yapabilirler. (23.06.2020) 

 • 2019-2020 yaz dönemi stajları hakkında duyuru(22.06.2020) 
 • YÖK’ün bildirimi doğrultusunda aktif staj yapan öğrencilerimizin stajları ve sigortaları dondurulmuştur. Dolayısıyla staja başlanması ya da devam edilmesi mümkün değildir. YÖK'ten gelecek ikinci bir duyuru doğrultusunda staj faaliyetleri tekrar başladığında size buradan duyurulacaktır. (07.05.2020) 
 • 2019-2020 Güz Dönemi Stajını tamamlayanarın listesine buradan ulaşabilirsiniz. Liste ile ilgili olarak Bahar H. YILMAZ ile görüşebilirsiniz. (13.01.2020)
 • 2019-2020 Staj Mülakat Sonuçları Listesine buradan ulaşabilirsiniz. (28.10.2019)
 • 2019-2020 Staj Mülakat Tarihleri Listesine buradan ulaşabilirsiniz. (17.10.2019)
 • Staj süresince istirahat raporu alan öğrenciler ile kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin, işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin elektronik ortamda öngörülen sürede yapılması gerekmektedir. Bunun icin sağlık birimlerince düzenlenmiş olan sağlık raporlarının en geç raporun düzenlendiği günü izleyen iş günü içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilmesi, il dışında staj yapanlar 0462 325 84 30 veya 0462 325 31 61 no.lu faks numarasına göndermeleri gerekmektedir. (19.07.2019)
 • 2018-2019 Güz Döneminde Veri Tabanı Yönetimi dersi kapsamında verilen projeler içerisinde Burhan SEHER ve Edanur BAYAT isimli öğrencilerin projeleri 1. olarak seçilmiştir. Öğrencilerimizi tebrik eder, en kısa zamanda staj komisyonumuz ile irtibata geçmelerini rica ederiz. 
 • 2018-2019 Güz Dönemi mülakat sonuçları (30.10.2018)
 • 2018-2019 Güz Dönemi mülakat tarihleri (08.10.2018)
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı staj defterinin toplanması için belirlenen tarih aralığı 8-11 Ekim 2018 olarak belirlenmiştir. Defterler gerekli tüm belgelerle birlikte Tekniker Ali Şahin'e teslim edilecektir. Eksik belge ile teslim edilen defterler kabul edilmeyecektir. İlgili öğrencilerin staj mülakatları ise 17-24 Ekim tarih aralığında gerçekleştirilecek olup detaylar ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır. (01.10.2018)
 • 2017-2018 Yaz dönemi staj mülakat sonuçları için tıklayınız. (07.11.2017)
 • 2017-2018 Yaz dönemi staj mülakat listesi için tıklayınız. (23.10.2017)
 • Staj teslimi ile ilgili duyuru (2017-18 Güz dönemi için). (03.10.2017)
 • 2016 Yaz Dönemi Staj Sonuçları (09.11.2016)  
 • İlgili Eğitim-Öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen staj toplantısına özellikle 2.sınıf öğrencilerinin katılımı zorunludur.  
 1. Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi(.pdf, 424KB)
 2. Staj Başvuru Formu (2 + 1 kopya)(.pdf, 236KB)
 3. Sağlık Provizyon Belgesi(Öğrenci belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan(SGK) temin edilecektir.) (SGK Trabzon İl Müdürlüğü)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. İş Yeri Staj Sözleşmesi(Bazı iş yerleri öğrencilere üçret ödemesi yaptığından bu belgenin de hazırlanması gerekmektedir. Bu konuda staj yapacağınız iş yeriyle iletişime geçiniz.)(.pdf, 177KB)
 6. İşsizlik Fonu Katkısı Başvuru Formu (İş yerinin ücret vermesi durumunda gereklidir)
 7. İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretlerine Devlet Katkısı Formu
Not 1: Bazı iş yerleri Staj Başvuru Formunun fazladan bir kopyasını daha istemektedir. İlgili iş yerleriyle iletişime geçerek eğer gerekli ise fazladan bir kopya daha hazırlayınız. İlaveten, ilgili iş yerleri Üniversiteden Sigortalı olduğunuza dair bir belge daha istemektedir. Bu belge de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin edilmektedir. Daha sonradan Bölüm Sekreterliğinden bu konuyla ilgili herhangi bir istekte bulunmayınız!
Tel: +90 (462) 377 38 00 (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı( (Mediko)/Öğrenci Staj Başvurusu)
Not 2: Öğrencinin kendi olanaklarıyla yurtdışı staj başvurularında, Staj Başvuru Formu İngilizce olarak stajyer öğrenci tarafından hazırlanır. Bu durumda, Üniversite öğrenciye sigorta yapmadığından, öğrenciler, staj yaptıkları iş yerleri tarafından sigortalanabilir.
Not 3: Erasmus aracılığıyla yurtdışı staj başvuruları için Dış İlişkiler Ofisiyle görüşülmesi gerekmektedir.
Not 4: Yukarıda belirtilen güncel belgelerin, eksiksiz hazırlanarak Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Güncel olmayan belgeler Bölüm Sekreterliği tarafından kabul edilmeyecektir. Ayrıca, staj işlemlerinde, belgelerin teslimi dışında Bölüm Sekreterliğini meşgul etmeyiniz!  
 1.  Staj Dosyası(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
 2. Öğrenci Staj Sicil Fişi(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
Not: Bu işlemler için 2 adet vesikalık fotoğraf gereklidir ve ayrıca Staj Sicil Fişinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında mühürletilmesi gerekmektedir. 

2015 Yaz Dönemi Staj Belgelerinin Teslimi Hakkında

Staj dosyası ve evrakları 1-7 Ekim 2015 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Arş. Gör. Elif Baykal veya Arş. Gör. Bahar Hatipoğlu'na teslim edilecektir. Staj dosyalarının teslimi esnasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Mühürlenmiş kapalı zarfta 3 adet belge bulunmalıdır (1 ve 2 sayfa numaralı Öğrenci Staj Sicil Fişleri, Kurum/Kuruluşun Stajyeri Değerlendirme Anketi).
 • Staj dosyası kapağı eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Haftalık çizelgelerde öğrenci imzası ve kontrol edenin imzası kısımları doldurulmuş olmalıdır.
 • Her sayfadaki kontrol sonucu kısmı mühendis tarafından imzalı ya da paraflı olmalıdır.
 • Öğrenci tarafından doldurulacak iki adet anket dosya ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Mühendis ünvanını gösteren diploma fotokopisi veya mühendisin ilgili şirkette çalıştığına dair yazılı belge getirilmelidir (Örnek şablonu buradan indirebilirsiniz).
 • Staj dosyası bilgisayar çıktısı alındığı takdirde mutlaka ciltli veya spiralli olarak teslim edilmelidir.
Not: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren sadece Staj Komisyonundaki üyeler staj savunmalarında görev alacaktır.

 Staj Sonuçlarına İtiraz Dilekçe Örneği

Not: Sonuçlara itiraz yapılması halinde, yeniden değerlendirilmeye alınma işlemi Staj Komisyonunun kararına bağlıdır. Bu bağlamda, sunum/savunma tarihleri, stajyer öğrencilerin ve komisyonun uygun olduğu zamana göre ayarlanır. 
Staj başvurusu için gerekli olan belgeler en az kaç gün önceden Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir?
En az 1 ay önceden teslim edilmek zorundadır. Geç teslim edilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bir iş yerinde kaç gün staj yapılabilir?
Bir iş yerinde en az 15 ve en fazla 40 iş günü staj yapılabilir. Resmi kurum ve kuruluşlarda, resmi tatiller hariç, iş günleri P.tesi-Cuma günleri arasıdır, bazı özel şirketlerde bu günlere C.tesi de dahil edilebilir. Bölümümüzce, 2. sınıf öğrencilerine en fazla 25 iş günlük staj tavsiye edilmektedir.
İş yerindeki staj, sadece Staj Başvurusu Formunda bildirilen tarihler arasında mı yapılmalıdır?
Staj, bildirilen tarihler arasında veya 15 iş gününden az olmamak koşuluyla daha kısa bir süre zarfında yapılabilir.
Staj dosyası Bölüme ne zaman teslim edilmelidir?
Staj dosyası, ilgili Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı içerisinde Staj Komisyonunun belirlemiş olduğu tarihler arasında teslim edilir. Mazeret belirtmeksizin geç teslim edilen staj dosyaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Yurtdışında staj yapma olanağı var mıdır?
Stajyer öğrenci kendi olanaklarıyla yurtdışında staj yapabilir. Bu durumda Üniversite tarafından stajyer öğrenciye sigorta yapılmamaktadır.
Bölümümüzde staj yapma olanağı var mıdır?
Evet, stajyer öğrenciler Bölümümüzde staj yapabilir. Bölümümüzde staj yapan öğrencilerin Bölüm Sekreterliğindeki imza çizelgesine her iş günü için sabah 8.00-8.45 ve akşam 16.30-17.00 saatleri arası imza atma zorunluluğu vardır. İmza atılmayan her iş günü staj süresinden çıkartılacaktır.
Staj Dosyası hazırlanırken hangi hususlar gözönüne alınmalıdır?
Staj Dosyası, her iş günü için en az bir sayfa olmak şartıyla, ya düzgün bir el yazısıyla doldurulabilir veya PC'de herhangi bir editörde hazırlanabilir. Aynı iş yerinde ortak bir proje üzerinde çalışan stajyer öğrenciler farklı Staj Dosyaları hazırlamak zorundadır. İçerikleri birebir aynı olan Staj Dosyalarına kopya muamelesi yapılacaktır. Her sayfanın altında iş yerindeki sorumlu mühendisin imzası veya parafı olmalıdır (Bölümümüzce, Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi sorumlu mühendis olarak kabul edilmektedir).
Staj Defterinde yer alan Haftalık Çizelgede "Kontrol Edenin İmzası" ve "Öğrencinin İmzası" kısmı imzalanmalıdır.
Öğrencinin doldurması gereken 2 adet staj anketi Bölüme teslim edilmelidir.
Staj dosyasıyla birlikte verilen ve sayfa numarası (1) olan Öğrenci Staj Sicil Fişi ile sayfa numarası (2) olan işyeri sorumlu amirinin imzalayacağı belgelerde mühürler ve imzalar eksiksiz olmalıdır. Bu belgeler ve mühendisin doldurması gereken anket kapalı zarfta ve ağzı mühürlenmiş olmalarak Bölüme teslim edilmelidir.
Sorumluluğu altında staj yapılan mühendisin Diploma Fotokopisi veya çalıştığı iş yerinden alınacak olan mühendisin ünvanını belirten bir belge (Örnek bir belge şablonu buradan indirilebilir) Staj Dosyası ile birlikte Bölüme teslim edilmelidir.
 • Dr. Öğr. Üyesi Selen AYAS (Staj Komisyonu Başkanı)
 • Arş. Gör. Elif Baykal KABLAN     (Üye)
 • Arş. Gör. Bahar H. YILMAZ         (Üye) 
 • Arş. Gör. Çağatay M. YILMAZ    (Üye) 

Tel      : +90 (462) 377 31 26

E-posta: ktubilstaj [at] gmail [dot] com

Not: Staj ile ilgili tüm soruların yalnızca yukarıdaki e-posta adresi kullanılarak komisyona iletilmesi gerekmektedir. Başka bir e-posta adresinden veya diğer Sosyal İletişim Ağları üzerinden gelen sorulara cevap verilmeyecektir. 


KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Bilgilendirme Web Sayfası, Trabzon, Türkiye  


Bu sayfadaki bilgiler Bölüm staj komisyonu tarafından güncellenmektedir.