Misyon - Vizyon

Misyonumuz

07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 34.maddesi:

“Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

  1. Üniversitedeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek
  2. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek.”

Vizyon

Üniversitemiz bilişim altyapısıın teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli olarak geliştirmek ve paydaşlara sunulan bilişim hizmetlerini dünya standartında tutmak,

Üniversitemiz akademik ve idari süreçlerinde, yerleşke içi ve dışı fakülte ve yüksek okullarda işlemleri hızlandırmak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, güvenliği arttırmak ve işgücünden tasarruf sağlanması amacıyla idari bürolarda yürütülen işlerin tümünü ve bilgi erişimini web ortamına taşımak ve bütünleşik veri tabanı altyapısını oluşturmaktır.