Kalite

Misyon ve Misyonumuz             Kalite Yönetimimiz
Kurumsal Değerlerimiz     Organizasyon Yapımız
Startejik Plan Performans Göstergelerimiz     Kalite Komisyonumuz
Dokümanlar     KTÜ Kalite Komisyonu Yönergesi
  Süreçler     KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi
  Prosedürler   Mevzuat
  İş Akışları     BİDB Mevzuat
  Kontrol Formları     Kalite ile ilgili Mevzuatlar
  Risk Değerlendirme     Diğer Kanunlar
          Diğer Yönetmelikler
        Sayılarla BİDB