Önemli Tarihler

 
Özet gönderim tarihi    
: 6 Temmuz 2015
Özet değerlendirmesinin ilanı       
: 27 Temmuz 2015
Tam metin bildiri gönderim tarihi
: 9 Kasım 2015
Kongre tarihi
: 3-4 Aralık 2015