Danışma Kurulu

Danışma Kurulu
 
Ahmet YAMAN (Kalkınma Bakanlığı)
Nahit BİNGÖL (Kalkınma Bakanlığı)
Murat KARA (Kalkınma Bakanlığı)
Prof. Dr. Tüzin BAYCAN (İTÜ)
Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY (Akdeniz Ü.)
Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL (Marmara Ü.)
Prof. Dr. Gülden ERKUT (İTÜ)
Prof. Dr. Alpay FİLİZTEKİN (Sabancı Ü.)
Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ KORTEN (İTÜ)
Prof. Dr. Ayşe Nur ÖKTEN (YTÜ)
Prof. Dr. Levin ÖZGEN (Abant İzzet Baysal Ü.)
Prof. Dr. Betül ŞENGEZER (YTÜ)
Doç. Dr. Bülent AÇMA (Anadolu Ü.)
Doç. Dr. Bilge ARMATLI KÖROĞLU (Gazi Ü.)
Doç. Dr. Burak BEYHAN (Mersin Ü.)
Doç. Dr. Seda KUNDAK (İTÜ)
Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. Erkan POLAT (SDÜ)