Çağrı Metni

 15. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ / BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ- KTÜ/TRABZON
 
Türkiye‘de bölge bilimi alanında güncel tartışmalara odaklanan Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi; bu yıl 03-04 Aralık 2015 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenecektir. Kongrenin amacı, bölge bilimi alanında çalışan tüm paydaşları bir araya getirerek deneyimlerini akademik ortamda tartışmaları ve bu yolla Bölge Bilimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmalarıdır. 
 
15. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresinin konu başlıkları; 

 • Karşılaştırmalı bölgesel politikalar, dünya örnekleri ve Türkiye
 • Hareketlilik, göç ve beşeri sermaye: kaybeden ve kazanan bölgeler
 • Bölgesel gelişmeyi yönlendiren yeni aktörler ve deneyimler
 • Küresel eğilimler ve MINT-CIVETS bölgeleri üzerine beklentiler, riskler, fırsatlar
 • Bölgesel gelişmede mevzuat, çelişkiler, kısıtlar
 • Altyapı, ulaşım ve iletişim
 • Kıyı bölgelerinde kalkınma
 • Bölgesel politikalar, planlama ve yönetim
 • Büyükşehirler, sınırlar ve kırsal alanlar
 • Kentsel-Kırsal yayılma ve büzüşme
 • Kırsal ve yerel gelişme
 • Enerji, gelişme ve sürdürülebilirlik
 • Doğal kaynaklar, çevre
 • Turizm, kültürel endüstri ve bölgesel deneyim ekonomisi
 • Mekânsal ekonometri, bölgesel ekonomik modelleme
 • Mekânsal yığılmalar (yığılma ekonomileri ve kümeler)
 • Gayrimenkul ve konut politikaları
 • (yatırımlar, kentsel dönüşüm ve bölgesel ekonomiye etkileri)
 • Bölgelerarası işbirliği, çatışmalar ve rekabet
 • Yeni kuramlar, bölge bilimi ve planlamada uygulama alanları: evrimci ekonomik coğrafya, yeni kurumsalcılık ve diğerleri
 • İklim değişikliği, çevre ve kentsel/bölgesel dayanıklılık
 • Sosyo-ekonomik bütünleşme, yoksulluk ve sosyal politikalar
 • Doğu Karadeniz bölgesine ilişkin araştırmalardır.
Nisan 2016’da Türkiye’de yapılacak olan “11th World Congress of RSAI” öncesi çalışmalarımızı akademik ortamda paylaşmak ve geliştirmek üzere 15. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama kongresine katılımlarınızı bekliyoruz. 
 
 
15. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi çağrı metnini buradan indirebilirsiniz.
 
15. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi posterine buradan ulaşabilirsiniz.