Bap Projelerinde Personel Çalıştırma Hakkında

Değerli Araştırmacılar,

26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ile BAP Projelerinde Personel çalıştırmanın önü açılmıştır. Ancak Personel çalıştırmanın hangi şartlarla ve nasıl yapılacağına yönelik mevzuatta eksiklikler söz konusudur. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından mevzuat eksiklikleri giderilene kadar BAP Projelerinden personel çalıştırma talepleri işleme alınmayacaktır.