Temel Değerler

Temel Değerler

- Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı olmak,

- Evrensel değerlere sahip olmak,

- İnsan haklarına saygı göstermek,

- Hukukun üstünlüğünü gözetmek,

- Toplumun değer yargılarına saygı göstermek,

- Eğitimde kaliteyi gözetmek,

- Öğrenci merkezli öğretim anlayışına sahip olmak,

- Etik anlayışa sahip olmak,

- Alçak gönüllü, hoşgörülü, katılımcı ve paylaşımcı olmak,

- Şeffaf ve hesap verebilir olmak,

- Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek,

- Kanun, yönetmelik, yönerge ve kurumsal düzenlemelere uygun çalışmalar yürütmek,

- Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek,

- Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek,

- Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak,

- Ekip ruhunu benimsemek,

- Kültür ve sanata değer vermek,

- Çevreye duyarlı olmak,