Sivil Savunma

KTÜ Sivil Savunma Uzmanlığı
MYO Sivil Savunma Komisyonu
Sivil Savunma-Genel Bilgiler
Sivil Savunma-Görevler
Sivil Savunma-Arama ve Kurtarma Bilgileri
İlkyardım
Yangın
İkaz ve Alarm
Deprem
Sivil Savunma-Uyarı İşaretleri
Mevzuat

-  7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
-  5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
- Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği
- 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Başbakanlık Tebliği