Misyon ve Vizyon

Misyon (Özgörev)

Uluslararası niteliklere sahip, kendine güvenen ve problem çözme yeteneği olan, teorik bilgi yanında pratik becerileri olan teknikerler yetiştirmek.

   

Vizyon (Öngörüş)

Son teknolojiye sahip makine, teçhizat ve cihazların işletim, bakım ve onarımlarını yapabilme becerilerine sahip, ülkemiz ekonomisine katma değer ekleyecek çalışmalar yapabilecek nitelikte teknikerler yetiştirmek.