İç Kontrol-C-Kontrol Faliyetleri Standartları

C- Kontrol Faaliyetleri Standartları

 

Standart 7 - Kontrol Faaliyetleri Standartları

-          Görev Tanımları

-           İş Akış Süreçleri (Mali İşler)

-           İş Akış Süreçleri (Teknik İşler)

-           İş Akış Süreçleri  (Akademik - İdari)

-           İş Akış Süreçleri  (Öğrenci İşleri)

-          Kamu İç Kontrol Rehberi

 

 Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

-          Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü

-          Akademik- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Prosedürü

Talimatlar

-         Rapor Alma Kuralları

-          Sınav Kuralları

Formlar

-              Mazeret Sınavı Başvuru Formu

-            Yazılı Müracaat/Şikâyet Dilekçe Formu (Öğrenci)

-           Yazılı Müracaat/Şikâyet Dilekçe Formu (Personel)

-            Duyuru Formu 

-            Ders İptali Duyurusu

-            Devamsızlık Duyurusu

-            Sınav Kâğıdı Formu

-            Sınav Tutanağı Formu

-             Sınav Listesi Formu

-             Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi

-             İlişik Kesme Formu

-             Sınav Sonucuna İtiraz Formu

-             Staj Başvuru Formu

-             Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu

 

Standart 9 - Görevler Ayrılığı

 

Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

 

 

 

Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

 

-          Faaliyetlerin Sürekliliği

-          Vekil Personel

-          Süreli Yazılar/İşler Takip Çizelgesi

-          Hizmet Standartları

-          İmza - Onay Mercileri 

 

Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

-          Bilgi Sistemleri Kontrolleri

-          Bilgi Sistemlerini Korumaya Yönelik Alınan Önlemler

-          Makineler, Cihazlar, Program ve Bilgi Sistemleri

-          Bilgi Sistemleri ve Kullanma Yetkisi Verilen Personel