İç Kontrol- Amaç ve Hedefler

                                         AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ (2014 – 2018)

STRATEJİK AMAÇ – I: Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedefler

Performans Göstergeleri

Sorumlu Birim

1) Eğitim-öğretim alanlarının fiziki ve teknolojik donanımlarını iyileştirmek

Fiziki ve teknolojik donanımı iyileştirilen eğitim-öğretim alanı/Toplam eğitim- öğretim alanı

Meslek Yüksekokulu/

Rektörlük

2) Öğrencilerimizin girişimcilik ve kariyer geliştirme becerilerini geliştirmek

Girişimcilik ve kariyer geliştirme becerilerini geliştirmeye yönelik ders sayısı/Toplam ders sayısı

Meslek Yüksekokulu

3) Tüm Programlardaki derslere hitap edebilecek Laboratuvar Donanımlarının iyileştirilmesi

Laboratuvarlara alınan-onarılan makine sayısı/laboratuarlardaki mevcut makine ve cihaz sayısı

Meslek Yüksekokulu/

Rektörlük

4) Talepler doğrultusunda çeşitli paket programlar satın alınması

Satın alınan paket program sayısı/Toplam paket program sayısı

Meslek Yüksekokulu

STRATEJİK AMAÇ – II: Kalite Süreçlerini Belirlemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Stratejik Hedefler

Performans Göstergeleri

Sorumlu Birim

1) Akademik ve idari personele verilen hizmet içi eğitim

Eğitim alan idari ve akademik personel sayısı/Toplam personel sayısı

Meslek Yüksekokulu

2) Üniversitede nitelikli ve kalıcı idari kadroların oluşturulması ve dağılımında araştırma birimlerinin ihtiyaçlarının ve araştırma kapasitesinin göz önüne alınması

İdari kadrolarına verilen yükselme eğitimleri ve yükselme sınavı başarı oranları

Meslek Yüksekokulu /Rektörlük

3) İdari personele yönelik iş rotasyonu

Rotasyona uğrayan personel sayısı/Toplam personel sayısı

Meslek Yüksekokulu

STRATEJİK AMAÇ – III: Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek

Stratejik Hedefler

Performans Göstergeleri

Sorumlu Birim

1) Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına aralıksız devam etmesi.

Ulusal ya da uluslararası yayın yapan öğretim elemanı sayısı/Toplam öğretim elemanı

Meslek Yüksekokulu

2) Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır

Desteklenen bilimsel faaliyet sayısı/Talep edilen Bilimsel faaliyet sayısı

Meslek Yüksekokulu

3) Üniversite araştırmacıları tarafından alınan dış kaynaklı projelerle (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) ilgili eğitim alınması

Sağlanan eğitim sayısı

Meslek Yüksekokulu

STRATEJİK AMAÇ – IV: Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek

Stratejik Hedefler

Performans Göstergeleri

Sorumlu Birim

1) Topluma açık bilgilendirme ve kültürel faaliyetleri yürütmek

Gerçekleştirilen panel, eğitim semineri, konferans, bilgilendirme vb. sayısı

Meslek Yüksekokulu

2) Mesleki alanlarda verilen danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerinin kapsamlarının genişletilmesi

Gerçekleştirilen danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerinin sayısı

Meslek Yüksekokulu

3) Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri spor (futbol, voleybol, basketbol) sahası iyileştirme çalışmaları

Spor sahasının iyileştirilmesinin gerçekleştirilmesi

Meslek Yüksekokulu /Rektörlük/

Yerel Yönetim

4) MYO taşıt ve yaya girişinin genişletilmesi, araç çıkışının farklı yerden verilmesi.

Taşıt ve yaya girişinin genişletilmesi, araç çıkışının farklı yerden verilmesi.

Meslek Yüksekokulu /Rektörlük

STRATEJİK AMAÇ – V: Uluslararası Tanınırlığımızı Arttırmak

Stratejik Hedefler

Performans Göstergeleri

Sorumlu Birim

1) Öğrencilere saygın üniversitelerle değişim imkânı sağlamak

Gelen ve giden öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı

Meslek Yüksekokulu /Rektörlük

2) Öğrenci kulüplerinin/kollarının faaliyetlerinin desteklenmesi

Düzenlenen etkinlik sayısı

Meslek Yüksekokulu

3) Özel sektör kuruluşlarının beklentilerinin karşılanabilmesi ve mevcut imkânlar çerçevesinde daha çok sayıda ara elemanın yetiştirilmesi.

Ara Eleman olarak işe giren öğrenci sayısı/Mezun Öğrenci Sayısı

Meslek Yüksekokulu