Takvim

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Takvimi

Sıra Eğitimci Eğitim Konusu Eğitim
Tarihi
Eğitim
Saati
1 Öğr. Gör. Yasin ŞAHİN,
Ayhan MURAT
Daire Başkanlıklarında Hazırlanan Verilerin Yetki Verilen Personele Açılması Yazılım Programının Kullanılması Eğitimi 15 Eylül 2021 10.00
2 Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlıkları I 28 Eylül 2021 10.30
3 Prof. Dr. Bünyamin ER II. Eylem Planı Sonuç Raporu Bilgilendirme Toplantısı 05 Ekim 2021 14.30
4 Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU Akreditasyon Kapsamında Bilgi Paketlerinin Değerlendirilmesi (Akademik Birim Yöneticileri ve Akademik Personel İçin) 06 Ekim 2021 10.30
5 Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlıkları II 07 Ekim 2021 10.30
6 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞAHİN Bilişsel Stil ve COVID Aşıları 14 Ekim 2021 10.30
7 Dr. Dila BARAN Kızılay Haftasında (29 Ekim-4 Kasım) "Bir Kan 3 Can”, “Kan Ver Can Ver”  26 Ekim 2021 10.30
8 Öğr. Gör. Elif ARAS Öğrenci Staj Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı 02 Kasım 2021 14.00
9 Dr.Öğr. Üyesi Cenk BEYAZ Türkiye'de Göç Hareketliliği: Mevcut Durum ve Değerlendirmeler 04 Kasım 2021 10.30
10 Arş. Gör. Elif USTA Salgın ve Biz, Yaşanan Psikolojik Sorunlar 12 Kasım 2021 10.30
11 Prof. Dr. Tamer TAŞDEMİR Temel Ağız-Diş Sağlığı ve Diş Hekimliğindeki Alt Dallar 18 Kasım 2021

10.30

12 Öğr. Gör. Sevgi SÖNMEZ Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Satın Alma Modülü Bilgilendirme Eğitimi 19 Kasım 2021 10.00
13 Fazlı ÖZTEL
Genel Sekreterlik
F1 ve F2 Formlarının Düzenlenmesi 25 Kasım 2021 09.30
Resmi Yazışma Usul ve Esasları, Yazışmalarda Yapılan Temel Hatalar
Hassas Konular, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Uygulaması, Risk Belirleme ve Değerlendirme Örnek Uygulama
14 Doç. Dr. Salih DURSUN Etik Kurallar 09 Aralık 2021 10.30
15 Uğur YARANLI
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Aile İçi Şiddet Farkındalık Eğitimi 16 Aralık 2021 10.30
16 Öğr. Gör. Sevgi SÖNMEZ Doğrudan Temin - Satın Alma Online Teklif Verme ve Değerlendirme Eğitimi 30 Aralık 2021 10:00
17 Prof. Dr. Murat TOPBAŞ
Prof. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR
Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Eğitimi 03 Ocak 2022 10:00
18 Prof. Dr. Ahmet AYAR Yaşlanmanın Fizyolojisi: Sağlıklı Yaşlanma ve Çalışma Yaşamında Yaşlılık 06 Ocak 2022 10.30
19 Prof. Dr. Hatice ODACI Etkili İletişim Becerileri 13 Ocak 2022 10.30
20 Öğr. Gör. Beyhan KARPUZ SCI, SSCI, AHCI Yayın Sayılarının KTU AVESİS Sistemindn Alınması ve Değerlendirilmesi 14 Ocak 2022 10:00
21 Dr. Öğr. Üyesi Naci MURAT Microsoft Office Uygulamaları ve Çalışma Planlama Süreci 20 Ocak 2022

10.30-12.10
13.30-14.15

22 Fazlı ÖZTEL
Genel Sekreterlik
Uygulamalı Soruşturma Teknikleri 27 Ocak 2022 09.30
23 Prof. Dr. Adem KALÇA Eğitimde Verimlilik 10 Şubat 2022 10.30
24

Öğr. Gör. Yasin ŞAHİN
Mühendis Ayhan MURAT

Bilgi Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi 10 Şubat 2022 14.00
25 Öğr. Gör. Abdul Kerim ÖZTÜRK Döner Sermaye Teknikleri 17 Şubat 2022 10.30
26 Doç. Dr. Hüseyin BAL Modern Toplumda Din 24 Şubat 2022 10.30
27 Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Yeşilay Haftası: Sigara (1-7 Mart) 03 Mart 2022 10.30
28 Dr. Öğr. Üyesi Naci MURAT Sık Kullanıl(a)mayan Özellikleriyle Uygulamalı Excel Eğitimi 09 Mart 2022 13.30-17.00
29 Arş. Gör. Özge Nur MUSLU Yetişkinlerde Davranış Bozuklukları ve Uyum Problemleri 10 Mart 2022 10.30
30 Prof. Dr. Oktay YILDIZ

Proje Yönetiminden Öğrendiklerimiz: Süreç Yönetimi

24 Mart 2022 10.30
31 Öğr. Gör. Merve YILDIZ Uzaktan Eğitim; Hayatımızda Neler Değişti/Değişebilir? 30 Mart 2022 10.30
32 Arş. Gör. Elif USTA Odaklanma ve Motivasyon 31 Mart 2022 10.30
33 Prof. Dr. Fazıl KIRKBİR Toplum Mühendisliği 07 Nisan 2022 10.30
34

Fazlı ÖZTEL

Genel Sekreterlik

Memur Olmak 14 Nisan 2022 10.30
35 Arş. Gör. Nesibe OLGUN KAVAL Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları 21 Nisan 2022 10.30
36 Prof. Dr. Atila DOĞAN İnsanın Mahiyeti ve Din 28 Nisan 2022 10.00
37 Prof. Dr. Akif CİNEL
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Prof. Dr. Cemil RAKICI
Rektör Yardımcıları İle Sohbet 09 Mayıs 2022 10.30
38 Kenan CEBECİ Bütçe Eğitimleri- AKM, M.Reşit TARAKÇIOĞLU Amfisi    13 Mayıs 2022  08.30
39 Doç. Dr. Güzin ULUTAŞ Siber Güvenlik 26 Mayıs 2022 10.30
40

İç Denetim Birimi Başkanı Hasibe USTA
İç Denetçi Muhammet ATASU

İç Denetim, İzleme, Örnek Uygulamalar 02 Haziran 2022 10.30
41 Öğr. Gör. Ufuk DOĞRU İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri, Meslek Hastalıkları 09 Haziran 2022 10.30
42 Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK Bilim, Teknoloji ve Toplum 16 Haziran 2022 10.30
43 Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU Stratejik Plan ve Kalite

30 Haziran 2022

10.30
* Etkinlikler, belirtilen tarih ve saatlerde acikders.ktu.edu.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.