Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı

Başvuru Formu

 

T.C.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

100/2000 DOKTORA BURSU PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

ANABİLİM DALI ve ALANI, KONTENJAN ve BAŞVURU KOŞULU

Anabilim Dalı/Alan Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulu

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
“Uluslararası Güvenlik ve Terör” Alanı

3

Lisans ve Yüksek Lisansını Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk, Uluslararası Hukuk alanlarında yapmış olmak

İlgili alanda çalışma yapılması zorunludur.

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru esasları ve öğrenci kontenjanlarının ilanı

16 Mart 2021

Başvuruların elden alınması 

19-22 Mart 2021

Mülakat tarihi ve saati 

23 Mart 2021 Saat : 13.30

Mülakat Yeri

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı (2.Kat)

Değerlendirme sonuçlarının ilanı 

25 Mart 2021

Kazanan adayların belgelerini Enstitüye kontrol ettirmeleri ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kesin kayıt yaptırmaları  

25-26 Mart 2021

YÖK BURSU  

Burs Tutarı 

2.450,-TL/ay 

AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES ) PUANI (EŞİT AĞIRLIK)  

(ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.)  

Tezli yüksek lisans diplomasıyla programa başvuracak adaylar için en az 

70  

MEZUNİYET NOTU

Tezli yüksek lisans diplomasıyla programa başvuru için 

Lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları; 

 1. 4’lük sisteme göre en az 2,40,  
 2. 100’lük sisteme göre en az 62,66 olmalıdır.  

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KOŞULU  

 1. Programa başvurabilmek için adayların (İngilizce) Yabancı Dil Sınavı Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 60 ya da Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilmiş eşdeğer bir puan almaları gerekir. Sunulan İngilizce puanının geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır. 
 2. Üniversitelerin yapmış oldukları İngilizce muafiyet belgeleri ise 3 yıl geçerlidir.

GİRİŞ BAŞARI PUANI HESAPLAMASI (GBP)  

(Mülakat sınavına girmek zorunludur. Sınava girmeyenler için hesaplama yapılmayacaktır.)

Tezli yüksek lisans mezunları için 

 1. ALES puanının % 55’i,
 2. Lisans mezuniyet notunun % 20’si,
 3. Yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u,
 4. Mülakat puanının % 15’i hesaplanır.
 5. Giriş başarı puanı en az 70,00 olmalıdır.

ORTAK DEĞERLENDİRME İLKELERİ  

 1. Mezuniyet notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK not çevirim tablosu kullanılmaktadır.
 2. Yabancı dil eşdeğerlilikleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri kullanılmaktadır.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR

 1. Başvuracak aday, doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmalıdır.
 2. Hâlihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Tezsiz yüksek lisans mezunları başvuruda bulunamaz.

KAZANAN ADAYLARIN ENSTİTÜYE KONTROL ETTİRMELERİ GEREKEN BELGELER 

 1. Programa başvuranlar için “Lisans ve Yüksek Lisans Diploması ile Transkriptler” (onaylı örneği),
 2. Yurt dışındaki Üniversitelerden alınan diplomanın denklik belgesi ve transkriptin Türkçe çevirisi olması zorunludur,
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Askerlik durum belgesi,
 5. Yönetmeliklere uygun 2 adet 4,5x6 cm’lik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
 6. ALES belgesi,
 7. Yabancı dil (İngilizce) belgesi.

İlgili belgeler, aslı (kontrol için) ve onaylı örnekleri ile birlikte getirilmelidir. Enstitümüzün belge onaylama zorunluluğu bulunmamaktadır.

ÖNEMLİ NOT

 1. Yanlış beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.
 2. Değerlendirme sonuçlarına göre, kazanan tüm adaylar yukarıdaki belgeleri Üniversitemiz Kanuni Kampüsünde bulunan Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü’ne bizzat (elden) getirilecektir. Posta ile yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir.
 3. YÖK Burs Programları ile ilgili hususlar için https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/ adresine bakılabilir.