Uluslararasılaşma Komisyonu

 Uluslararasılaşma Komisyon Üyeleri

1.

Prof. Dr. Asım ÖREM

Dış  İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

2.

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı

3.

Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı

4.

Prof. Dr. Ercan KÖSE

Erasmus+Kurum Koordinatörü

5.

Doç. Dr. Savaşkan Cem BAHADIR

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

6.

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Stratejik Plan ve Yönetim Bilgi Sisteminden Sorumlu Rektör Danışmanı

7.

Öğrt. Gör. Seyhan Çağlar ERDOĞAN

Öğrenci İşleri Daire Bşk. Uluslararası İlişk. Birim Sorumlusu