Güncel Veriler Personel

Veri Tarihi: 13.06.2018

Akademik Personel Sayıları

 Profesör

 372

 Doçent

179

 Dr. Öğr. Üyesi

369

Ara Toplam 920

 Öğretim Görevlisi

267

 Araştırma Görevlisi

 864

 TOPLAM

 2.051

  

 

Diğer Personel Sayıları

 Memur

1.654

 Sözleşmeli Personel

 214

 Sürekli İşçi

 42

 Geçici İşçi

 3

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sürekli İşçi 1.455
 Sözleşmeli Gemi Personeli 6

 TOPLAM

3.374