Güncel Veriler Personel

Veri Tarihi: 28.08.2018

Akademik Personel Sayıları

 Profesör

 378

 Doçent

172

 Dr. Öğr. Üyesi

371

Ara Toplam 921

 Öğretim Görevlisi

268

 Araştırma Görevlisi

 858

 TOPLAM

 2.047

  

 

Diğer Personel Sayıları

 Memur

1.644

 Sözleşmeli Personel

 210

 Sürekli İşçi

 40

 Geçici İşçi

 3

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sürekli İşçi 1.451
 Sözleşmeli Gemi Personeli 6

 TOPLAM

3.348