Güncel Veriler Personel

Veri Tarihi: 04.01.2018

Akademik Personel Sayıları

 Profesör

 395

 Doçent

225

 Yardımcı Doçent

482

Ara Toplam 1.102

 Öğretim Görevlisi

175

 Okutman

108

 Uzman

 85

 Araştırma Görevlisi

 929

 Eğitim-Öğretim Planlamacısı

1

 TOPLAM

 2.199

  

 

Diğer Personel Sayıları

 Memur

1.740

 Sözleşmeli Personel

 216

 Sürekli İşçi

 45

 Geçici İşçi

 3

 Geçici Personel  1
4/C Personel 1
 Sözleşmeli Gemi Personeli 6

 TOPLAM

2.012