Güncel Veriler Personel

Veri Tarihi: 01.10.2018

Akademik Personel Sayıları

 Profesör

 379

 Doçent

174

 Dr. Öğr. Üyesi

371

Ara Toplam 924

 Öğretim Görevlisi

268

 Araştırma Görevlisi

 866

 TOPLAM

 2.058

  

 

Diğer Personel Sayıları

 Memur

1.638

 Sözleşmeli Personel

 209

 Sürekli İşçi

 40

 Geçici İşçi

 3

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sürekli İşçi 1.444
 Sözleşmeli Gemi Personeli 6

 TOPLAM

3.340