Güncel Veriler Öğrenci

Veri Tarihi: 01.10.2018

Aktif Öğrenci Sayıları

 Ön Lisans

4.655

 Lisans

31.089

 Lisans (Yüksekokul)

13

 Yüksek Lisans (Tezsiz)

624

 Yüksek Lisans (Tezli)

4.010

 Doktora

1.396

 Pedagojik Formasyon Sertifika Öğrencisi

0

TOPLAM AKTİF ÖĞRENCİ

41.787

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.304