Güncel Veriler Öğrenci

Veri Tarihi: 03.01.2018

Aktif Öğrenci Sayıları

 Ön Lisans

12.031

 Lisans

38.828

 Lisans (Yüksekokul)

544

 Yüksek Lisans (Tezsiz)

1.394

 Yüksek Lisans (Tezli)

4.789

 Doktora

1.567

 Pedagojik Formasyon Sertifika Öğrencisi

801

TOPLAM AKTİF ÖĞRENCİ

59.954

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.497