Güncel Veriler Öğrenci

Veri Tarihi: 13.06.2018

Aktif Öğrenci Sayıları

 Ön Lisans

7.085

 Lisans

29.245

 Lisans (Yüksekokul)

12

 Yüksek Lisans (Tezsiz)

969

 Yüksek Lisans (Tezli)

3.732

 Doktora

1.325

 Pedagojik Formasyon Sertifika Öğrencisi

0

TOPLAM AKTİF ÖĞRENCİ

42.368

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.182