Güncel KTÜ

 

Veri Tarihi: 28.08.2019

Aktif Öğrenci Sayıları

 Ön Lisans

5.055

 Lisans

27.309

 Lisans (Yüksekokul)

12

 Yüksek Lisans (Tezsiz)

307

 Yüksek Lisans (Tezli)

3.229

 Doktora

1.291

 Pedagojik Formasyon Sertifika Öğrencisi

0

TOPLAM AKTİF ÖĞRENCİ

39.763

(Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı) 1.319

 

Veri Tarihi: 28.08.2019

Akademik Personel Sayıları

 Profesör

409

 Doçent

160

 Dr. Öğr. Üyesi

369

Ara Toplam 938

 Öğretim Görevlisi

270

 Araştırma Görevlisi

914

 TOPLAM

2122

  

 

Diğer Personel Sayıları

 Memur

1580

 Sözleşmeli Personel

 222

 Sürekli İşçi

 36

 Geçici İşçi

 3

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sürekli İşçi 1343
 Sözleşmeli Gemi Personeli 6

 TOPLAM

3.190

Veri Tarihi: 28.08.2019

 Akademik Birim Sayıları

 Fakülte

 12

 Enstitü

6

 Yüksekokul 

1

 Meslek Yüksekokulu 1

 8

 Uygulama ve Araştırma Merkezi

 26

 

Çaykara ve Of Meslek Yüksekokulları henüz öğrenci almamıştır.

Veri Tarihi: 28.08.2019

Mezun Öğrenci Sayıları

 Fakülte

150.204

 Yüksekokul

 3.309

 Meslek Yüksekokulu

60.472

 Enstitü

 10.998

 Konservatuvar

35

 TOPLAM MEZUN 225.018

Yabancı Öğrenci Sayısı  
Önlisans 35
Lisans 783
Lisans(Yüksekokul)  -
Lisans(Tıp, Diş Hek. Ecz.) 190
Yüksek Lisans (Tezli) 179
Doktora 132
Üniversite Toplamı 1.319

 
Ülke Bilgileri için Tıklayınız  
Fakülte Bilgileri için Tıklayınız