Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

1.

Prof. Dr. Asım ÖREM

Rektör Yardımcısı

2.

Prof. Dr. Metin HÜSEM

Mühendislik Fakültesi Dekanı

3.

Prof. Dr. Halit KANTEKİN

Fen Fakültesi Dekanı

4.

Mehmet KARABAYIR

Genel Sekreter

5.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKPINAR

Fatih Eğitim Fak. Dekan Yrd.

6

Prof. Dr. Asım KADIOĞLU

Proje sorumlusu-Rektör Danışmanı

7.

İsmail ÇOM

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

8.

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Yönetim Bilgi Sistemi Koordinatörü

9.

Uzm. Abdullah Kerim ÖZTÜRK

Döner Sermaye İşletme Müdür V.

10.

Davut ÇAKIR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gen.Sek.

11.

Şaban BÜLBÜL

TMMOB-Trabzon İKK

12.

Muhammet Mustafa KURT

KOSGEB Trabzon Merkez Müdürü

13.

M. Suat HACISALİHOĞLU

Trabzon Tic. San. Odası Yön. Kurulu Bşk.

14.

Onur ADIYAMAN

DOKA Genel Sekreter V.

15.

Zekeriya TAŞAN

Milli Eğitim Müdür Yrd.