Akademik Yapı

Rektör
Senato
Yönetim Kurulu
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Fakülteler
Diş Hekimliği
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Fen
Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Of Teknoloji
Fakültesi
Orman
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sürmene
Deniz Bilimleri
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Enstittüler
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Karadeniz
Araştırmaları
Enstitüsü
Deniz Bilimleri
ve Teknolojileri
Enstitüsü
Adli Bilimler
Enstitüsü
Yüksekokullar
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Meslek Yüksek Okulları
Trabzon M.Y.O.
Maçka M.Y.O.
Sağlık Hizmetleri
M.Y.O.
Sürmene
Abdullah Kanca
M.Y.O.
Arsin M.Y.O.
Araklı
Ali Cevat Özyurt
M.Y.O.
Of M.Y.O. *
Çaykara M.Y.O. *
Uygulama ve Araştırma
Merkezleri
Bilgisayar
Bilimleri
U.A.M.
Bilgisayar
Des.Tas.Müh.İma.
U.A.M.
Cerrahi
U.A.M.
Çevre Sorunları
U.A.M.
Çocuk Koruma
U.A.M.
Deniz Ekolojisi
U.A.M.
Elektronik
Haberleşme
Sis.U.A.M.
Fındık Çay
U.A.M.
Hasta Hakları
U.A.M.
Heyelan
U.A.M.
İlaç ve
Farmasotik
Tek.U.A.M.
Kadın
Çalışmaları
U.A.M.
Kanuni Sultan
Süleyman
U.A.M.
Kaynak Teknolojisi
ve Tah.Malz.Mua.
U.A.M.
Rektörlüğe
Bağlı Bölümler
Türk Dili
Atatürk İlkeleri
ve İnkilap
Tarihi
Malzeme Bilimleri
ve Üretim Tekn.
U.A.M.
Organ Nakli
U.A.M.
Ormancılık
U.A.M.
Prof.Dr.
Saadettin Güner
Yakıt U.A.M.
Stratejik
Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim
Merkezi
Teknoloji Transferi
U.A.M.
Teratojenite
U.A.M.
Türkçe Öğretim
U.A.M.
Türkiyat
Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim
Merkezi
Sağlık U.A.M.
(Farabi Has.)