İç Kontrol

 
A- Kontrol Ortamı Standartları
Standart 1- Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart 2- Misyon,Organizasyon Yapısı ve Görevler
Standart 3- Personelin Yeterliliği ve Performansı
Standart 4- Yetki Devri
B- Risk Değerlendirme Standartları
Standart 5- Planlama ve Programlama
Standart 6- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
C- Kontrol Faliyetleri Standartları
Standart 7-  Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Standart 8- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Standart 9- Görevler Ayrılığı
Standart 10- Hiyerarşik Kontroller
Standart 11- Faaliyetlerin Sürekliliği
Standart 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
D -Bilgi ve İletişim Standartları
Standart 13- Bilgi ve İletişim
Standart 14- Raporlama
Standart 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi
Standart 16- Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
E- İzleme Standartları
Standart 17- İç Kontrolun Değerlendirmesi
Standart 18- İç Denetim