Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi

‘Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri’ serisinin ilki Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 26-27 Ekim 2017 tarihlerinde ‘Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma’ başlığıyla düzenlenecektir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmeyi, onların bilgi, deneyim ve çalışmaları konusunda farkındalık sahibi olmayı ve bu sayede gelecek için de ortak akademik faaliyetler gerçekleştirebilmek için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

 • Özet Gönderim Son Tarihi: 1 Ağustos 2017
 • Kabul Edilen Başvuruların İlanı: 15 Ağustos 2017
 • Kesin Kayıt Son Tarihi: 30 Ağustos 2017
 • Kongre Programının İlanı: 1 Ekim 2017
 • Kongre Tarihi: 26-27 Ekim 2017
 • Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi: 15 Kasım 2017

Başvuru ve Özet

Kongreye katılım için araştırmacıların ilan edilen son tarihe kadar kısa özgeçmişlerini ve bildiri özetlerini  info@ircongress.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri ele alınan konunun kavramsal çerçevesini ve içeriğini 400 kelimeyi geçmeyecek bir şekilde özetlemeli ve beş anahtar sözcük ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen bildiriler hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek kongreye kabul edilecektir.

 

Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

 

Kongreye Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir.

Kongre Teması

Karadeniz Teknik Üniversitesi ‘Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri’ serisinin ilki, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 26-27 Ekim 2017 tarihlerinde ‘Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma’ başlığıyla düzenlenecektir.

 • Kongre alt temaları
  • Asimetrik tehditler ve Devlet Güvenliği
  • Avrupa’nın Yeni Komşuluk Politikaları
  • Bölge Çalışmaları
  • Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
  • Çatışma çözümleri ve Arabuluculuk
  • Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
  • Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
  • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
  • Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler
  • İnsani Güvenlik ve Göç
  • Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik
  • Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
  • Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
  • Ortadoğu’da İslami Düşünce ve İslami Hareketler
  • Radikalizm ve Aşırıcılık
  • Siber Güvenlik ve Siber Savaş
  • Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık
  • Sosyal Hareketler ve Uluslararası Sistem
  • Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu
  • Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
  • Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
  • Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
  • Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
  • Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları

 Önemli Notlar

 • Kimler Katılabilir: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri, alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarının katılımına açıktır.
 • Katılım Ücreti: Kongre’ye katılım ücretsizdir.
 • Ulaşım ve Konaklama: Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Konaklama ve ulaşıma yönelik seçenekler kongreye yakın bir tarihte kongrenin internet sitesinde ilan edilecektir.

Kongre websitesi: http://ircongress.org/