PROJELERİMİZ
 

     Üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek sağlayan TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) kapsamında; 2019 yılı içerisinde destek almaya hak kazanan akademisyenlerimizin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KTÜ 2019 TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ

 

     Üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek sağlayan TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) kapsamında; 2018 yılı içerisinde destek almaya hak kazanan akademisyenlerimizin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

KTÜ 2018 TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ

 

 

 Üniversitemiz İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Uğur ŞEVİK’in yürütücü, Dr. Öğr. Üyesi Tolga BERBER’in araştırmacı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Hakan ERDÖL’ün bursiyer olarak katkı verdikleri ve MEKAP Firması ile işbirliği içinde “Giyilebilir Teknolojiler Yardımıyla Çalışanların Performanslarının Belirlenmesi ve İş Güvenliğinin Sağlanması” isimli TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı’na sunulan proje, 400.000 TL destek almaya hak kazandı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

   

 Üniveristemizin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, Prof. Dr. Ümit ALVER, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN’ dan oluşan akademik ekip ile birlikte Samsun’da faaliyet gösteren FKK Firması arasında başlayan ikili işbirlikleri sonucunda TÜBİTAK destekli 1511 (Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı) “Binek ve Hafif Ticari Araçlar İçin Vulkollan (NDI) Malzemesinden Amortisör Üst Bağlantı Takozu Tasarım ve Üretimi” konulu proje  TÜBİTAK tarafından “1.501.381,00 TL” desteklenmeye uygun görüldü. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

     Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Savaş YAYLI'nın yürütücü olarak içerisinde yer aldığı Avrupa Birliği Projesi "ERANET for Research Programs on Rare Diseases E-Rare-3" çağrısı kapsamında desteklenmiştir.

Ülkemiz adına TÜBİTAK'ın da destek verdiği  projenin desteklenmesinden dolayı akedemisyenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

 

 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için China University of Geosciences' a (Pekin, ÇİN) sunulan "The Evolution of The Eastern Black Sea Mountain Belt Lithosphere" başlıklı araştırma projesi 490.000 Çin Yuan' ı (yaklaşık olarak 340.000 TL) ile desteklenmiştir.

Projenin desteklenmesinden dolayı akedemisyenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

   

 

     KTÜ TTO desteği ile 2016 yılında üniversite-sanayi işbirliği kapsamında firma ziyareti-araştırmacı eşleştirmesi süreci ile başlayan görüşmelerle Çağlar Ambalaj ile işbirliğinde Prof. Dr. Hüseyin KIRCI’ nın yürütücülüğünde TÜBİTAK 1505 projesi desteklenmeye uygun görülmüştür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

   

     KTÜ TTO desteği ile 2016 yılında üniversite-sanayi işbirliği kapsamında firma ziyareti-araştırmacı eşleştirmesi süreci ile başlayan görüşmelerle Turkcell Ar-Ge ile işbirliğinde Yrd. Doç. Dr. Tolga BERBER’in yürütücülüğünde TÜBİTAK 1505 projesi desteklenmeye uygun görülmüştür.

Detaylı bilgi için tılayınız.