TÜBİTAK ARDEB Programlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

TÜBİTAK ARDEB Programlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) yürütülmekte olan programlar kapsamında, proje başvurularında ve yürürlükteki projelerde önemli iyileştirmeler yapıldı.

  • Doktora öğrencileri; 1002-Hızlı Destek projelerinde, projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olarak görev alabilecek, 
  • Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme/Sonuç Raporunda yer verilecek ve
  • Bir projede aynı anda dört lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.