AB Tarafından Finanse Edilen "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" Kapsamında KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerimizin Dâhil Olduğu 2 Proje Destek Almaya Hak Kazandı!

 

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ülkemiz Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu; Karadeniz havzasında iş ve girişimciliği teşvik etmek, çevresel korumanın ve deniz çöpünün azaltılmasının koordinasyonunu teşvik etmek amacıyla çağrıya çıkan “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi” kapsamında KTÜ 2 projeye dâhil olmuştur.

Bu kapsamda; üniversitemiz adına KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Coşkun ERÜZ (Koordinatör), Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ, Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ ve Prof. Dr. Ercan KÖSE’nin yer aldığı, BSB-785 Nolu "Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem (litOUTer)" projesi;  931.518 Euro bütçe ile KTÜ yürütücülüğünde desteklenmiştir.

Yine KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Coşkun ERÜZ, Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ (Koordinatör), Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ ve Prof. Dr. Ercan KÖSE’nin yer aldığı, BSB-1121 Nolu "Invasive Alien Species Observatory and Network Development For the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas (IASON)"  projesi ise, KTÜ ortaklığında sunulmuş ve 908.684 Euro bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

KTÜ TTM olarak projesi desteklenen Akademisyenlerimizi ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.