Cost Aksiyonuna Maden Mühendisliği Bölümü’nden Yönetim Komitesi Üyesi Ataması

 

COST AKSİYONUNA MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDEN YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ ATAMASI 

Ünivesitemizin Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ersin Yener YAZICI

altın hidrometalurjisi konulu TÜBİTAK 3001 projesi ile COST Programı’na “Yönetim Komitesi Üyesi” olarak atanmıştır.

“Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes” adlı COST aksiyonuna dahil olan

ve 4 yıl boyunca aksiyonun çalışmalarına katılacak akademisyenimizi ve ekibini tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.