“TÜSİAD SD2” Programına Başvurular Başladı!

 

“TÜSİAD SD2” PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!

TÜSİAD SD2

 • Teknoloji Kullanıcısı şirketler, belirledikleri dönüşüm arayışında kendilerine özel olarak tanımladıkları bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel ‘Teknoloji Tedarikçilerine’ çağrı açmaktadırlar.
 •  Sanayide Dijital Dönüşüm alanında faaliyet gösteren, mikro, küçük veya orta ölçekli Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı şirketi olan  ve bu çağrılara cevap verecek nitelikte halihazırda ürün ve/veya hizmetleri olan Teknoloji Tedarikçilerinden bir başvuru havuzu oluşturulacaktır.
 •  Ön değerlendirmeyi geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı’nda (STEP) farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelme imkânı elde edeceklerdir.
 •  STEP kapsamında, “Teknoloji Kullanıcıları” kendilerinin seçeceği en uygun “Teknoloji Tedarikçileri” ile eşleşip, birlikte çalışma dönemine girecek ve çağrıları kapsamında “Çözüm Dosyası” hazırlayacaklardır.
 •  Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

Programın Amacı

 •  Üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlarla, teknolojik çözüm sağlayanları buluşturmayı,
 •  Türkiye'deki teknoloji tedarikçi ağı ve yetkinliğinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini desteklemeyi,
 •  Teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerinin ortaya konmasını amaçlamaktadır.

 

Programın Hedefleri

Ülkemizde sanayide dijital dönüşümün lideri olan Teknoloji Kullanıcısı şirketlerin;

 •  problem, ihtiyaç ve/veya yenilikçi fırsatlar arayışlarında, tedarikçilerle etkileşimlerini artırabilmeyi
 •  tedarikçi havuzunu genişletebilmeyi,

 

 

TÜSİAD’ın geniş ekosistem duyuruları ile;

 •  Teknoloji Kullanıcılarının sanayide dijital dönüşüm çözüm/ihtiyaç/fırsat alanı kapsamında önceliklendirdikleri konu kapsamında ilgili Tedarikçiler ile özel eşleşme şansı ve
 •  bu eşleşme ile Teknoloji Tedarikçilerine de geliştirdikleri ürün/hizmetler kapsamında “müşteri doğrulaması” yapabilme imkanı yaratabilmeyi,
 •  Teknoloji Kullanıcısı ve Tedarikçisi eşleşmesi sonucunda ortaya çıkan başarı hikayelerinin TÜSİAD’ın farklı platformlarında yayımlanarak geniş kitlelerle paylaşılabilmesinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Başvuru Şartları

Aşağıda belirtilen Sanayide Dijital Dönüşüm teknoloji alanlarından en az birisinde faaliyet gösteren:

 • Artırılmış Gerçeklik
 • Bulut
 • Büyük Veri & Analizleri
 • Eklemeli Üretim & İleri Malzemeler
 • Endüstriyel İnternet
 • Robot & Otomasyon
 • Sensörler
 • Siber Güvenlik
 • Simülasyon
 • Yapay Zeka & Akıllı Sistemler
 • Yatay / Dikey Entegrasyon
 • Diğer

‘Mikro, küçük veya orta ölçekli’ Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı tüzel kişiliğe sahip işletmeler başvurabilir. (cirosu 0-125 Milyon TL arasında ve Çalışan Sayısı 0-250 arasında olan işletmeler mikro,küçük ve orta büyüklükteki işletme şeklinde kabul edilmektedir.)

Başvuru Tarihi

17 Haziran - 26 Temmuz

TÜSİAD SD2 Programı ve başvuru için: www.tusiadsd2.org