Geothermica Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2019 Yılı Çağrısı Yayınlandı!

 

 

 

 

 

 

 

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2019 Yılı Çağrısı Yayınlandı!

 

PROGRAM ADI

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri

HİBE SAĞLAYICI KURUM/KAYNAK BİLGİSİ

TÜBİTAK

AMACI

 

GEOTHERMICA projesi, jeotermal enerji ile ilgili tematik alanlarda çalışılmasını, uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI /

KİMLER YÜRÜTÜCÜ OLABİLİR/

KİMLER ORTAK/İŞTİRAKÇİ/ARAŞTIRMACI OLABİLİR

Türkiye, Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İrlanda, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre çağrıya katılan ülkelerden en az 3 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir.

 

1-Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

2-Üniversite veya enstitüler, program kapsamındaki projelerde hizmet sağlayıcı veya danışman kuruluş olarak yer alabilirler.

Çağrı konuları:

1-Jeotermal kaynakların, rezervlerin ve rezervuarların belirlenmesi ve değerlendirilmesi

2-Jeotermal kaynakların ve rezervuarların geliştirilmesi

3-Tedarik ve akıllı enerji sistemlerine entegrasyon

4-Jeotermal işletmelere yönelik yeni yaklaşımlar

BAŞVURU ZAMANI

Proje ön başvurusu çağrısı 13 Eylül 2019

Proje önerisi çağrısı 31 Ocak 2020

PROJE BÜTÇESİ

Üst sınır belirtilmemiştir.

DESTEK ORANI

Büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

PROJE SÜRESİ

Projenin destek süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

NASIL BAŞVURULUR

Proje ön başvurusu www.geothermica.eu üzerinden yapılmaktadır.

Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.

DETAYLI BİLGİ/REHBER

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2019 Yılı Çağrı İlanı

www.geothermica.eu/call-to-action