COSME Teklif Çağırısı

 

PROGRAM ADI:

COSME Teklif Çağırısı

HİBE SAĞLAYICI KURUM / KAYNAK BİLGİSİ:

  • TÜBİTAK

AMACI:


Bu çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, hayatboyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir. EntreComp’un amacı ülkelerdeki ilgili paydaşların bir araya getirilerek, çerçeve koşulların genç insanların ve vatandaşların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesindeki kolaylaştırıcı rolü ve etkisinin test edilmesidir. Bu çerçevede bulgularının kamu kurumları, eğitim enstitüleri ve özel sektör tarafından kullanılmasına destek olunması önem arz etmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

(BAŞVURU ŞARTLARI

YÜRÜTÜCÜ / İŞTİRAKÇİ / ARAŞTIRMACILAR):

 STK’lardan ve vakıflardan oluşan maksimum 6 kuruluşu içeren konsorsiyum başvurabilir.

BAŞVURU DÖNEMİ:

Son Başvuru Tarihi: 22.08.2019

NASIL BAŞVURULUR? :


Başvuruyu Avrupa Komisyonu’nun internet sitesi üzerinden yapabilirisniz.
 

BÜTÇE:

Proje başına maksimum hibe miktarı: 500.000 Avro

DETAYLI BİLGİ / REHBER:

https://www.ab.gov.tr/cosme-teklif-cagrisi-duyurusu_51621.html