KTÜ Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1986 yılında Hemşirelik Ön Lisans Programı, 1992 yılında da  Ebelik Ön Lisans Programı olarak eğitime başlamıştır. 1996 yılında Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında sağlık hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesinde gereksinim duyulan, ebe ve hemşirelerin yükseköğretim sistemi ile uluslar arası normlara uygun olarak yetiştirilmesini gerçekleştirmek üzere 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık meslek liseleri üniversitelere devredilmiş ve hemşirelik eğitiminin süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1996 yılından itibaren Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Trabzon Sağlık Meslek Lisesi binasında Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri olarak lisans düzeyinde eğitimini sürdürmektedir. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 1999 yılında vermiştir.