Temel Değerler

TEMEL DEĞERLER

 

 • Evrensel değerlere sahip olmak, insan haklarına saygı göstermek ve hukukun üstünlüğünü gözetmek
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı olmak
 • Eğitimde kaliteyi gözetmek
 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
 • Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek
 • Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek
 • Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak
 • Ekip ruhunu benimsemek
 • Kültür ve sanata değer vermek
 • Çevreye duyarlı olmak